My Liantis

Verzekeringen voor zelfstandigen: dit moet je weten!

Ondernemen is risico’s nemen. Als zelfstandige is het daarom aangewezen om voor de nodige verzekeringen te zorgen. Sommige verzekeringen – zoals een beroepsaansprakelijkheidsverzekering – zijn verplicht. Andere zijn dat niet, maar zijn wel zeker het overwegen waard. Ontdek hoe je jezelf en je zaak tegen tegenslagen kan indekken.

Pensioenverzekering: denk nu al aan later

Als het even meezit, krijg je een loopbaan lang niet met tegenslagen af te rekenen. Dan, wanneer het tijd is om de fakkel door te geven, wil je met een gerust hart kunnen genieten van je oude dag. Maar daar bereid je je nu best al op voor.

Via je sociale bijdragen bouw je een wettelijk pensioen op. Maar wie graag van het leven gaat genieten na zijn pensioen, voorziet best zelf in wat extra. Bijvoorbeeld met een Sociaal VAPZ: een aantrekkelijke vorm van pensioenopbouw, waarmee je tegelijkertijd extra sociale bescherming opbouwt.

Verzekeringen

Met het Sociaal Vrij Aanvullend Pensioen via Liantis spaar je voor later, maar pluk je nu al de vruchten

Ontdek er alles over

Werk je als zelfstandige vanuit een vennootschap? Dan is de individuele pensioentoezegging (IPT) een fiscaal voordelige aanvulling op je Sociaal VAPZ. Dankzij het individuele aspect bepaal je zelf hoe jouw vennootschap voorziet in een aanvullend pensioen, wat je toekomst als ondernemer ook brengt.

Zelfstandigen binnen een eenmanszaak kunnen dan weer kiezen voor een pensioenovereenkomst voor zelfstandigen (POZ). Maar ook wie actief is in bijberoep kan via het Toppensioen-Pensioensparen in dat extra appeltje voor de dorst voorzien.

Ten slotte bestaat er nog een extra optie voor (para)medische beroepen. Ben je aan de slag als zorgverstrekker en ben je geconventioneerd? Dan maak je onder bepaalde voorwaarden aanspraak op een jaarlijkse toelage van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, ook wel de RIZIV-toelage genoemd. Deze toelage kan je bijvoorbeeld investeren in een RIZIV-Voorzorgsplan via Liantis.

Lees alles over je pensioen als zelfstandige

Verplichte verzekeringen voor zelfstandigen

Heb je personeel in dienst, dan ben je bij wet verplicht een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten, die je medewerkers beschermt tegen de gevolgen van een ongeval.

Verder kan je – afhankelijk van je specifieke activiteit – ook andere verplichte verzekeringen moeten afsluiten. De bekendste van deze verzekeringen is de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Met zo’n verzekering dek je je in tegen kosten die je maakt als gevolg van onopzettelijke schade door een contractuele of een beroepsfout. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is verplicht voor de meeste gereglementeerde sectoren, zoals voor advocaten, accountants, architecten of artsen.

In bepaalde gevallen, zoals bijvoorbeeld wanneer je een horecazaak runt, moet je volgens de wet ook een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Voorbeelden hiervan zijn een verzekering tegen brand en ontploffingen, een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering uitbating en een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering na levering.

Bestuurdersaansprakelijkheid en fiscale rechtsbijstand: niet verplicht, wel aan te raden

Sommige verzekeringspolissen zijn niet verplicht, maar kunnen je wel heel wat kopzorgen besparen wanneer het even tegenzit.

Als bestuurder, zaakvoerder of mandataris in een vennootschap draag je bijvoorbeeld een pak verantwoordelijkheden. Zo kan je aansprakelijk gesteld worden voor een arbeidsongeval van een van je medewerkers of voor een onterecht ontslag. Met een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voorkom je in gevallen als deze persoonlijk te moeten opdraaien voor schadeclaims tegen je bedrijf.

En krijg je op een dag de fiscus of btw-administratie over de vloer, dan wil je je laten bijstaan door professionals. Daar hangt echter een stevig prijskaartje aan vast. Met de polis fiscale rechtsbijstand hoef je je alvast geen zorgen te maken over deze kosten. Hetzelfde geldt voor een polis sociale rechtsbijstand, waarmee je je als werkgever indekt tegen kosten die voortkomen uit arbeidsrechtelijke conflicten met werknemers, vakbonden of de overheid.

Bescherming bij ziekte of overlijden

Raak je als zelfstandige buiten strijd als gevolg van een ongeval of ziekte, dan kan je niet op hetzelfde vangnet rekenen als een werknemer of ambtenaar. Bovendien blijven de rekeningen binnenkomen, terwijl je tegelijkertijd je inkomsten ziet slinken.

Moet je opgenomen worden in het ziekenhuis, dan zal je ziekenfonds een deel van de ziekenhuisfactuur voor zijn rekening nemen. Met een hospitalisatieverzekering kan je je indekken tegen de resterende medische kosten.

Van je ziekenfonds krijg je bij een erkenning van je arbeidsongeschiktheid een uitkering. Deze zal echter in de meeste gevallen niet volstaan om je vaste kosten te dekken. Een verzekering gewaarborgd inkomen geeft je extra ademruimte, waardoor je je ten volle kan focussen op je genezing of revalidatie na een ongeval.

Wie nog een stapje verder wil gaan, kan een overlijdensverzekering afsluiten. Dan keert je verzekeraar een bedrag uit aan de begunstigde als je komt te overlijden voor het aflopen van je polis. Zo kan je als ondernemer je gezin financieel beschermen voor het geval jou iets overkomt.

Liantis risk solutions nv, verzekeringsmakelaar geregistreerd onder FSMA-nummer 013334A / KBO-nr. 0433.343.936, RPR Gent, afdeling Brugge