My Liantis

Inkrimping van je personeelsbestand

Soms is ontslag helaas de enige oplossing om je onderneming gezond te houden. Wanneer je beslist om het arbeidscontract van een of meerdere werknemers stop te zetten, moet je een aantal regels en procedures respecteren. We helpen jou bij het nakomen van al die wettelijke verplichtingen.

Afscheid nemen van een werknemer

Een medewerker ontslaan, kan niet zomaar. Je moet hiervoor een goede reden hebben en die ook kenbaar maken aan je werknemer. Deel je die reden als werkgever niet schriftelijk mee, dan kan je werknemer ze per aangetekende brief opvragen binnen twee maanden na beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Hou er rekening mee dat het coronavirus geen geldige reden voor ontslag is.

Liantis staat je bij

Een ontslag is een delicate situatie. Zowel voor jou als voor je medewerker. Om het ontslag zo goed en zo professioneel mogelijk aan te pakken, stelden we een whitepaper samen. Hierin vind je onder meer informatie over de soorten ontslag, kosten die bij een ontslag komen kijken, een checklist voor alle nodige administratie …

Weet dat je voor advies ook steeds bij je klantenadviseur en ons kenniscentrum terecht kan. Samen met jou bekijken ze jouw dossier en gaan ze op zoek naar de beste oplossing. Je krijgt advies op maat over de nodige procedures en stappen die je moet zetten.

Outplacement

Wanneer je als werkgever een medewerker ontslaat, ben je in bepaalde gevallen bij wet verplicht outplacement aan te bieden. Die outplacementbegeleiding heeft als doel de ontslagen medewerker op een zo kort mogelijke termijn aan een nieuwe job in loondienst of als zelfstandige te helpen.

Collectief ontslag

Bij sommige ondernemingen is de economische schade door de coronacrisis zo groot dat een collectief ontslag onafwendbaar lijkt. Zo’n ingreep heeft een grote impact op je organisatie en brengt heel wat sociaaljuridische verplichtingen met zich mee.

Er is sprake van collectief ontslag wanneer:

  • je binnen een periode van 60 dagen een bepaald aantal werknemers ontslaat. Dat aantal hangt af van de grootte van je onderneming, en
  • wanneer de reden van het ontslag niets te maken heeft met de individuele prestaties van je medewerkers.

Uitgebreide informatie over de procedures bij collectief ontslag vind je op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Een collectief ontslag doorvoeren zorgt voor veel stress en onzekerheid. Laat je daarom bijstaan door je klantenadviseur en de juridische experten van ons kenniscentrum.

Sluiting

Bepaalde ondernemingen worden door de coronacrisis ook gedwongen tot een sluiting. We spreken van een sluiting wanneer de twee volgende voorwaarden voldaan zijn:

  • de hoofdactiviteit van de onderneming (of van een van haar afdelingen) wordt definitief stopgezet;
  • het aantal tewerkgestelde werknemers daalt tot minder dan 25%. Het referentiecijfer hiervoor is het gemiddeld aantal werknemers tijdens de vier kwartalen vóór het kwartaal waarin de hoofdactiviteit definitief wordt stopgezet.

Val je onder deze voorwaarden, dan heeft dat ook een financiële impact. Zo moet je onder meer een wettelijke sluitingsvergoeding betalen. Die wordt berekend op basis van de leeftijd en anciënniteit van de werknemer in de onderneming. De sluitingsvergoeding komt bovenop de "klassieke" verbrekingsvergoedingen.