My Liantis

Tijdelijke maatregelen bij minder werk

Heel wat ondernemingen hebben momenteel minder omzet waardoor ze niet al hun medewerkers aan het werk kunnen zetten. Bevind jij je ook in die situatie en vraag je je af wat jouw mogelijkheden zijn? Wij lijsten ze voor je op.

Hoofdberoep of bijberoep

Tijdelijke werkloosheid

Naar aanleiding van de coronacrisis werd de procedure om tijdelijke werkloosheid aan te vragen voor bedienden versoepeld. Sinds 1 september 2020 is die versoepeling weggevallen en geldt een ander scenario naargelang jouw specifieke situatie. Je kan er hier meer over lezen.

Kort samengevat wordt er een onderscheid gemaakt tussen ondernemingen en sectoren die het zwaarst getroffen waren en zij die dat niet waren. Sinds 1 september 2020 kunnen immers enkel de zwaarst getroffen ondernemingen en sectoren nog een beroep doen op de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Behoor je niet tot de zwaarst getroffen sectoren, dan kan je sinds 1 september 2020 gebruikmaken van tijdelijke werkloosheid om economische redenen voor jouw bedienden.

Tijdelijke werkloosheid betekent niet altijd dat je werknemers volledig werkloos zijn. Je kan bijvoorbeeld ook kiezen voor een gedeeltelijke tijdelijke werkloosheid waarbij jouw voltijdse medewerker slechts enkele dagen per week werkt.

Voor heel wat werkgevers roept het systeem van tijdelijke werkloosheid veel vragen op. Je vindt hieronder een antwoord op enkele veelgestelde vragen over tijdelijke werkloosheid:

Aanpassing van je arbeidsorganisatie

Naast tijdelijke werkloosheid, bestaan er ook een aantal mogelijkheden om de dalperiode door het coronavirus op te vangen door flexibel om te gaan met de planning van de uurroosters van je werknemers.

Kleine flexibiliteit

Om piek-en dalperiodes in je kalenderjaar op te vangen, heeft de overheid het systeem van kleine flexibiliteit in het leven geroepen. Dankzij dat systeem kunnen je medewerkers meer uren presteren op drukke dagen en minder uren op dalmomenten.

Voorwaarden

In het systeem van kleine flexibiliteit mogen je werknemers:

  • Maximaal twee uur per dag langer of minder lang werken dan voorzien in hun contract, met een maximum van negen uur per dag.
  • Maximaal vijf uur op weekbasis meer of minder werken dan voorzien, met een maximale werkweek van 45 uur.
  • Het systeem van kleine flexibiliteit moet voorzien zijn in je arbeidsreglement. Daarnaast moeten ook alle verschillende werkroosters daarin opgenomen zijn.
  • Denk je er aan om het daluurrooster toe te passen? Dan moet je dat minstens 7 dagen op voorhand aan je werknemers laten weten.

Het is belangrijk dat je de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur over een periode van één jaar respecteert. Als je je medewerkers nu tewerkstelt in een daluurrooster, dan zal je dat later dit jaar moeten compenseren door hen in een piekuurrooster in te delen. Hou daar zeker rekening mee wanneer je deze maatregel wenst toe te passen.

Tijdelijke ploegenarbeid

De tijdelijke invoering van ploegenarbeid kan je helpen om je arbeidstijd te optimaliseren. Zo kan je dankzij dat stelsel bijvoorbeeld langer openblijven voor je klanten of kan je de capaciteit van je machinepark beter inzetten. Je werknemers zullen niet minder werken zoals bij tijdelijke werkloosheid of bij kleine flexibiliteit het geval is, maar door de invoering van ploegenarbeid kan jij wel op je loonkosten besparen.

Wanneer je medewerkers nacht- of ploegenarbeid verrichten, moet jij hen een ploegenpremie betalen. Om die extra kost te drukken, kan je onder bepaalde voorwaarden genieten van een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing. Die vrijstelling bedraagt 22,8% van de belastbare bezoldigingen (25% bij een volcontinu arbeidssysteem). Belangrijk is wel dat de betrokken werknemers minstens één derde van hun arbeidstijd in ploegen of ’s nachts werken.

Deze maatregel is zeker niet alleen bestemd voor grote bedrijven. Ook kleine ondernemingen kunnen hier hun voordeel uithalen. Vraag jij je af of de tijdelijke invoering van ploegenarbeid ook voor jouw onderneming rendabel kan zijn? Bespreek dit dan zeker met een van onze juridische experten. Ze werken zich eerst in in jouw dossier en geven je advies op maat over de nodige procedures en stappen die je kan zetten.

Beluister onze podcast

Wens je graag nog wat meer informatie over dit onderwerp? Beluister dan zeker eens onze podcast “Wat als je niet voldoende werk hebt voor al je medewerkers?”.

Wat als je niet voldoende werk hebt voor al je medewerkers

Je staat er niet alleen voor. Je klantenadviseur helpt jou bij het zoeken naar de meest geschikte oplossing.

Neem contact op