My Liantis

Werk-privébalans: wat met de kinderen?

De afgelopen weken raakte de werk-privébalans van heel wat werknemers verstoord. Velen waren niet alleen meer werknemer, maar ook leerkracht of oppas. De scholen mogen dan opnieuw open zijn, toch zal het voor sommige van je medewerkers (nog) niet evident zijn om het werk te combineren met de opvang van de kinderen. Welke oplossingen bestaan er?

Corona ouderschapsverlof

Kinderopvang

Sinds 18 mei 2020 zijn alle kinderen, ook die van wie beide ouders thuiswerken, opnieuw welkom in de opvang. Daarnaast zijn ook de scholen weer geopend voor alle kinderen, maar voor de meesten geldt dat zij slechts enkele dagen per week naar school kunnen gaan. Veel ouders moeten dus nog steeds zelf hun kinderen opvangen op de momenten dat zij niet naar school kunnen.

Corona-ouderschapsverlof

Voor ouders die door omstandigheden toch problemen hebben om opvang te voorzien, heeft de regering een tijdelijk bijkomend ouderschapsverlof ingesteld. Om van dat ouderschapsverlof gebruik te kunnen maken, gelden een aantal specifieke voorwaarden.

Zo is het enkel bedoeld voor werknemers die ouder zijn van minstens één kind tot twaalf jaar of van een kind met een beperking, én die minstens één maand in dienst zijn bij hun werkgever. Daarnaast kan het corona-ouderschapsverlof enkel deeltijds worden opgenomen.

Wil je meer weten over de voorwaarden, de hoogte van de uitkering of hoe het ouderschapsverlof aangevraagd moet worden? Je vindt alle info op onze specifieke pagina over het tijdelijk corona-ouderschapsverlof. Luister je liever naar een podcast? Ook dat kan! Onze experten vertellen je in tien minuten alles wat je moet weten over het corona-ouderschapsverlof.

Zijn er nog andere oplossingen?

Verlof om dwingende redenen

In België hebben werknemers de mogelijkheid om maximaal tien dagen per jaar verlof om dwingende redenen op te nemen. Een dwingende reden is een niet te voorziene gebeurtenis die een dringende en noodzakelijke tussenkomst vereist. Geen opvang voor de kinderen hebben, valt hier dus onder. Verlof om dwingende redenen is in principe onbetaald (zoals vastgelegd in NAR-cao nr. 45), tenzij anders wordt overeengekomen.

Vakantiedagen of inhaalrust

In overleg met jou kan je medewerker er ook voor kiezen om vakantiedagen of inhaalrust op te nemen om voor de kinderen te kunnen zorgen. Die vakantiedagen worden, zoals gebruikelijk, betaald.

Verlof zonder wedde

Mocht je medewerker al zijn verlofdagen om dwingende redenen al opgenomen hebben, of mocht hij geen wettelijk verlof meer hebben om de rest van het jaar mee door te komen, dan kan hij ook verlof zonder wedde aanvragen. Dat verlof kan enkel opgenomen worden mits toestemming van jou.

Verlof zonder wedde is uiteraard onbetaald en heeft ook een invloed op de opbouw van toekomstige rechten (zoals het vakantierecht voor het jaar nadien, de eindejaarspremie …).

Hebben je medewerkers nood aan opvang en twijfel je over welke oplossing het meest geschikt is? Je klantenadviseur staat voor je klaar!

Neem contact op