De inschrijving van je maatschap in de KBO? Liantis regelt het voor jou!

Door de hervorming van het ondernemingsrecht moeten maatschappen zich vanaf 1 november 2018 inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Op deze pagina kan je dat nu alvast gemakkelijk regelen. Vul het inschrijvingsformulier in en wij maken de inschrijving van je maatschap verder in orde!

Maak het je gemakkelijk, schrijf je maatschap via Liantis ondernemingsloket in in de KBO

  1. Inschrijving verplicht 
    Vanaf 1 november 2018 moet elke maatschap ingeschreven worden in de Kruispuntbank van Ondernemingen door een erkend ondernemingsloket. Wij willen natuurlijk dat jij wettelijk in orde bent en verzorgen dit graag voor je. Via de paarse knop hiernaast kan je het inschrijvingsformulier invullen. Daarna maken wij jouw registratie compleet.
  2. Gemakkelijk 
    Inschrijven via Liantis is de gemakkelijkste manier om de inschrijving van je maatschap in de KBO in orde te brengen. Je hoeft enkel het inschrijvingsformulier via de paarse knop hiernaast in te vullen. Daarna maken wij je registratie verder in orde. Vul dus snel het formulier in, dan ben je zeker dat je aan de wettelijke verplichting voldoet.

Veelgestelde vragen

Klopt, in tegenstelling tot vroeger moeten maatschappen zich nu ook inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen via een ondernemingsloket.

Maatschappen moeten zich vanaf 1 november 2018 inschrijven in de KBO via een ondernemingsloket zoals Liantis.

Zowel nieuwe (opgericht na 1 november 2018) als bestaande maatschappen moeten zich inschrijven.

Bestaande maatschappen krijgen evenwel een overgangsperiode van zes maanden. Dit betekent dat men zich uiterlijk op 30 april 2019 via een ondernemingsloket moet laten inschrijven.

Maatschappen die worden opgericht na 1 november 2018 krijgen geen overgangstermijn en dienen zich vóór de aanvang van hun activiteiten in te schrijven in de KBO.

De inschrijving van maatschappen gebeurt door een erkend ondernemingsloket. Liantis ondernemingsloket kan het nodige doen voor de inschrijving van uw maatschap. Je kan hiervoor contact opnemen met een medewerker (via e-mail of per telefoon) in één van onze dichtstbijzijnde kantoren. Wij zullen het nodige doen om je maatschap in te schrijven.

Neen. De termen feitelijke vereniging en maatschap worden vaak door elkaar gehaald. Een feitelijke vereniging ontstaat indien twee of meer personen de krachten bundelen om een bepaald belangeloos doel te verwezenlijken. Het nastreven van winst is dus niet het doel van een feitelijke vereniging. De winst die ze eventueel toch maakt, mag ze in ieder geval niet uitkeren aan leden of leidinggevenden.

Dit laatste is het grootste onderscheidingscriterium met een maatschap. Ook in een maatschap gaan minstens twee personen een bepaalde samenwerking aan en baten zij samen een onderneming uit, maar het hoofddoel van een maatschap is winst nastreven en deze winst vervolgens uitkeren onder de vennoten (maten). Het is deze laatste categorie die zich moet inschrijven in de KBO.

Ja, ook in dat geval moet de maatschap nog steeds een ondernemingsloket contacteren om haar inschrijving in de KBO te vervolledigen.

Tot voor kort moesten maatschappen niet worden ingeschreven in de KBO door een ondernemingsloket. Dit wil inderdaad niet zeggen dat maatschappen geen ondernemingsnummer kunnen hebben. Indien de maatschap bijvoorbeeld BTW-plichtig is of personeel in dienst heeft, dan zal respectievelijk de BTW- of de RSZ-administratie daarvoor een ondernemingsnummer hebben gecreëerd. Dit is echter louter een registratie. Inschrijven gebeurt door een ondernemingsloket en betekent dat er onder meer ook vestigingseenheden en een hoedanigheid worden opgenomen in de KBO.

Wanneer de vennoot een rechtspersoon is, moet deze sowieso al ingeschreven staan in de KBO. Ook voor natuurlijke personen is dit volgens de overheid het geval, zelfs als ze naast de activiteit van de vennootschap geen andere zelfstandige beroepsactiviteit uitoefenen.

Uitzondering: voor maatschappen die hun activiteiten beperken tot het normale beheer van het persoonlijk vermogen van hun leden, is de inschrijving van afzonderlijke vennoten niet verplicht. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een maatschap in het kader van familiaal vermogensbeheer.

Ja, zelfs al zijn de vennoten (maten) elk individueel reeds ingeschreven in de KBO (en bezitten zij elk afzonderlijk een ondernemingsnummer), dan nog moet ook de maatschap zelf worden ingeschreven.

Zowel burgerlijke als commerciële maatschappen moeten zich inschrijven.

Vanaf 1 november wordt er evenwel niet meer gesproken van ‘burgerlijke’ of ‘commerciële’ maatschappen, maar wel van ‘maatschappen’ tout court. Hét onderscheidingscriterium tussen beide, namelijk de daden van koophandel, werd immers vanaf die datum afgeschaft.

De inschrijving van je maatschap gebeurt tegen het normale tarief voor een inschrijving van een inschrijvingsplichtige onderneming.

Neen, een maatschap moet geen vennootschapsbijdrage betalen.

In het kader van de vennootschapsbijdrage wordt een vennootschap gedefinieerd als een vennootschap onderworpen aan de vennootschapsbelasting of de belasting voor niet-inwoners. Een maatschap, die een vennootschap is, is aan geen van beide belastingen onderworpen en beantwoordt dus niet aan de definitie.

Klopt. Ook tijdelijke handelsvennootschappen moeten zich inschrijven in de KBO via een ondernemingsloket (vanaf 1 november 2018 is de benaming veranderd naar tijdelijke vennootschap). Een tijdelijke vennootschap heeft dezelfde kenmerken als een maatschap, maar wordt slecht voor een bepaalde tijd of bepaald project opgericht.

Contacteer een medewerker (via e-mail of per telefoon) of ga langs in één van onze dichtstbijzijnde kantoren. Wij zullen het nodige doen om je maatschap in te schrijven.