Kwaliteitsgarantie bij Liantis

Bij Liantis vinden we kwaliteit ontzettend belangrijk. Wij streven steeds de hoogste normen na in onze dienstverlening. Dat vertaalt zich niet alleen in een kwalitatieve service, maar is ook weerspiegeld in verschillende kwaliteitslabels.

Zo zijn we onder meer lid van diverse beroepsorganisaties (zoals Federgon) en zijn een aantal van onze diensten ISO 9001-certificeerd. Bovendien werden al onze diensten erkend door de federale overheid.

Die certificaten en erkenningen zijn meer dan een kwaliteitslabel. Het is een belofte van professionalisme vanwege al onze medewerkers.

Erkenningen

Kwaliteitsnormen

We zijn ISO 9001-gecertificeerd voor alle preventie- en verzekeringsactiviteiten. Voor Liantis preventie en welzijn geldt dit zowel voor het medisch toezicht als voor de risicobeheersing en de daarmee verband houdende begeleiding, adviezen en opleidingen.

Liantis sociaal secretariaat is houder van het ISAE3402 type II rapport. Deze attestering biedt een extra zekerheid over de kwaliteit van de aangeboden diensten en in het bijzonder op het gebied van loonadministratie. Om de goede werking en kwaliteit van onze beveiligings- en beheersprocessen te garanderen, worden er jaarlijks interne en externe audits uitgevoerd.

Voor Liantis risk solutions heeft het certificaat betrekking op het aanbieden van aanvullende verzekeringen en voorzieningen aan zelfstandige ondernemers en beoefenaars van vrije beroepen.

Feedback

Heb je een klacht of feedback over de werking van onze diensten?  Laat het ons weten op quality@liantis.be.

Liantis risk solutions

  • Voor al jouw vragen en problemen kan je in eerste instantie terecht bij Liantis risk solutions via ons contactformulier, op het adres Liantis risk solutions, Sint-Clarastraat 48, 8000 Brugge of telefonisch op het nummer 050 47 49 47. 
  • Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen (de Meeûssquare 35 - 1000 Brussel, tel.: 02 547 58 71, fax: 02 547 59 75) - www.ombudsman-insurance.be - info@ombudsman-insurance.be

Ondernemingsloket

Voor het ondernemingsloket kan je je klacht ook bezorgen bij de FOD Economie.

Sociaal Verzekeringsfonds

Lees hier ons charter goede dienstverlening