My Liantis

Liantis staat je bij in de aanpak van grensoverschrijdend gedrag

Grensoverschrijdend gedrag resulteert in de aantasting van de fysieke en/of psychische integriteit van een persoon en kan leiden tot lichamelijke en psychische gezondheidsproblemen. Als werkgever is het je taak om er alles aan te doen om geweld, pesten en ongewenst seksueel gedrag op de werkvloer te voorkomen. En dat door een beleid uit te stippelen waarin zowel passende preventiemaatregelen voorkomen als maatregelen om grensoverschrijdend gedrag aan te pakken als het zich voordoet.

Hoe kan Liantis jou hierbij helpen?

Na een eerste contact, stellen we een preventieadviseur psychosociale aspecten aan voor jouw onderneming. Samen gaan jullie na hoe je grensoverschrijdend gedrag kan aanpakken. Dit mag je onder meer verwachten van jouw adviseur:

  • Hij helpt je bij uitstippelen van je beleid, onder meer bij de risicoanalyse die de situaties zal identificeren die aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van grensoverschrijdend gedrag veroorzaakt door het werk. Nadien kunnen dan passende maatregelen worden genomen

  • Hij is jouw centraal aanspreekpunt voor alle vragen betreffende deze problematiek.

  • Hij komt tussen - zoals in de wet voorzien – in de interne informele en formele klachtenprocedure

  • Hij staat ter beschikking om je, indien gewenst, een opleiding te geven rond deze problematiek

Heb je hierover nog vragen of wens je een offerte op maat? Neem dan zeker contact op met onze experten.

Neem contact op