My Liantis

Meting aantal bezoekers

Om een globaal beeld te krijgen van ons Liantiskantorennetwerk willen we een beroep doen op jou, als goede huisvader, om gedurende een bepaalde periode gegevens bij te houden, op niveau van de bezoekers in jouw kanto(o)(ren).

Hiervoor richten we ons naar onze vaste Liantis-locaties. Het gaat hier niet om locaties die enkel een onderzoekcircuit zijn.

Deze gegevens wensen we per dag te ontvangen.

Jouw gegevens

Vul onderstaand jouw persoonlijke gegevens in. Vul datum en kantoor in waarvoor je de meting ingeeft (lees: niet de locatie waar je je op dit moment bevindt.)

Kantoor

Kantoor

Hoeveel klanten bezochten één of meerdere loketten?

Noteer gedurende 3 maanden elke dag het aantal bezoekers aan het loket in jouw kanto(o)r(en), en dit per serviceline.

Startdatum: maandag 2 maart 2020

Wanneer een klant langs komt voor meerdere diensten, noteer je enkel de eerste dienst waarbij deze een gesprek had.

Aantal externe bezoekers bij vergaderingen/opleidingen georganiseerd door Liantis

Noteer gedurende 3 maanden elke dag het aantal bezoekers voor Liantis-vergaderingen/opleidingen in jouw kanto(o)r(en), en dit per serviceline. Interne meetings/opleidingen worden hierbij niet gerekend.

Startdatum: maandag 2 maart 2020

Aantal meetings per serviceline

ESS
OL
P&W
SVF
TS
RS
Corporate

aantal externe bezoekers bij vergaderingen/opleidingen georganiseerd door externen

Noteer gedurende 3 maanden elke dag het aantal bezoekers voor vergaderingen/opleidingen die door externe partijen georganiseerd worden in jouw kanto(o)r(en). Met andere woorden, de externe partij huurt een lokaal in jouw kanto(o)r(en).

Startdatum: maandag 2 maart 2020

 

Startuur Einduur Onderwerp Firma Liantis contactpersoon Aantal bezoekers Bewerkingen