My Liantis

Sociaal statuut 11 januari 2022

In 2022 mogen gepensioneerden alweer ietsje meer verdienen dan voorheen

Wie als zelfstandige of werknemer graag blijft bijverdienen, kan dat zolang hij rekening houdt met de vastgelegde grensbedragen van toegelaten activiteit. Die bedragen verschillen naargelang de aard van je bijverdienste, leeftijd en type pensioenuitkering. Ontdek de nieuwe maximumbedragen voor het jaar 2022.

Grensbedragen van toegelaten activiteit van gepensioneerden

Hieronder vind je de verhoogde grensbedragen van toegelaten activiteit, afhankelijk van de leeftijd van de gepensioneerde en het al dan niet ontvangen van een rust- of een overlevingspensioen.

Aard van de bijverdienste

 

 

 

Rustpensioen
(+ overlevingspensioen)

Overlevingspensioen

Vóór wettelijke pensioenleeftijd

Vanaf wettelijke pensioenleeftijd Vóór wettelijke pensioenleeftijd

Vanaf wettelijk pensioenleeftijd

Werknemer

(Brutoberoepsinkomsten)
Basis 8.634 euro onbegrensd 20.102 euro 24.937 euro

Kinderlast

12.951 euro

onbegrensd 25.127 euro 30.333 euro

Zelfstandig
(+ werknemer)

Nettoberoepsinkomsten als zelfstandige (+ 80% brutoberoepsinkomsten activiteiten als werknemer)

Basis

6.907 euro onbegrensd 16.082 euro 19.950 euro

Kinderlast

10.360 euro onbegrensd 20.102 euro 24.267 euro

 

Onbeperkt bijverdienen of grensbedragen toepassen?

De voorwaarden om onbeperkt bij te verdienen voor een gerechtigde op een rustpensioen blijven ook in 2022 gelden:

  • vanaf het kalenderjaar waarin hij 65 jaar wordt;
  • of een loopbaan van minstens 45 jaar bij het op pensioen gaan.

Slaag je er als gepensioneerde niet in om je beroepsinkomen onder deze grenzen te houden, dan kan je gesanctioneerd worden. Je verliest dan een bedrag (percentage) van je pensioen, gelijk aan het percentage van de overschrijding van het toepasselijke grensbedrag. 

Bijverdienen na je pensioen als zelfstandige

Ben je zelfstandige en wil na je pensioen graag nog bijverdienen? Kom alle mogelijkheden en de voorwaarden te weten op de pagina ‘Pensioen en zelfstandige activiteit’.