My Liantis

Persbericht 18 februari 2021

66% minder jobstudenten en flexi-jobs in januari 2021

De aanhoudende coronacrisis zorgt ervoor dat het aantal jobstudenten en flexi-jobbers in 2021 laag blijft. Zo waren er in januari 2021 66% minder jobstudenten en flexijobs aan het werk ten opzichte van januari 2020. Dat blijkt uit een analyse van hr-dienstengroep Liantis bij 25.085 werkgevers. Ook de komende maanden dreigt dat aantal nog steeds lager te blijven dan gewoonlijk, onder meer door de aanhoudende sluiting van de horecasector. “Maar in sectoren zoals de retail zijn er voor flexibele werkkrachten wel nog steeds mogelijkheden”, aldus Matthias Debruyckere van Liantis.

Minder jobstudenten en flexi-jobs

In 2021 zijn we jammer genoeg nog niet verlost van de coronacrisis. Heel wat sectoren blijven gesloten en andere draaien noodgedwongen op een lager toerental. Dat heeft ook een duidelijke impact op de tijdelijke tewerkstelling bij werkgevers. Denk maar aan jobstudenten, flexi-jobs of gelegenheidsmedewerkers. “Zo zien we in januari dat het aantal jobstudenten en flexi-jobbers met liefst 66% lager ligt dan in januari 2020”, zegt Matthias Debruyckere van het kenniscentrum bij Liantis. “In januari 2020 zagen we dat hun aandeel 12% van de totale tewerkstelling bedroeg. In januari 2021 was dat amper 4,6%. Dezelfde tendens bij het aantal werkgevers dat jobstudenten inschakelt: in 2020 was dat nog 15% van het totaal aantal werkgevers, in januari 2021 amper 7%.”

Bovendien is het maar de vraag wanneer we hun aandeel opnieuw zullen zien toenemen. “Nu zijn er in heel wat sectoren nog veel vaste medewerkers die tijdelijke werkloosheid genieten. Zij zullen natuurlijk eerst opnieuw aan de slag gaan, vooraleer werkgevers gaan bekijken hoe ze tijdelijke, flexibele werkkrachten kunnen inschakelen”, aldus Matthias Debruyckere.

Onzekerheid voor de horeca

Voorlopig blijft de horecasector gesloten, normaal gezien een belangrijke sector voor jobstudenten, en is er nog geen concreet vooruitzicht voor de heropening. Dat zorgt bij veel studenten die normaal gezien bijspringen op weekends en feestdagen, maar ook tijdens de krokus- of de paasvakantie, voor onzekerheid. De regering had eerder ook al gesignaleerd dat ze op zoek gaan naar een oplossing voor de vele jongeren die hierdoor zonder inkomen vallen.

“Toch hoeven studenten zeker niet te wanhopen. Eenmaal de horecasector opnieuw opengaat, zullen ze daar opnieuw studenten nodig hebben. Dat bleek ook zo in de zomer van het rare jaar 2020”, aldus Matthias Debruyckere. “Als het plots enkele dagen mooi weer is én er dus een druktepiek komt, hebben ze snel flexibele krachten nodig.”

Werkzekerheid voor jobstudenten en flexi-jobs

Bepaalde sectoren hebben dan weer amper impact van de coronacrisis en kenden ook de afgelopen maanden veel drukte. “Denk maar aan de retailsector. Daar zagen we dat er net meer flexibele tewerkstelling was. En in de eerste maand van dit jaar bleef het aandeel jobstudenten en flexi-jobs er ongeveer gelijk ten opzichte van januari 2020. Wie dus op korte termijn op zoek is naar een bijverdienste als student of flexi-jobber, kan dus het best in deze sector de vacatures bekijken”, aldus Matthias Debruyckere. “Ook in andere sectoren zijn er mogelijkheden voor jobstudenten en flexi-jobbers. Zo staan er momenteel meer dan duizend vacatures voor jobstudenten online.”