My Liantis

Persbericht 18 maart 2021

7 op 10 zware arbeidsongevallen gebeuren met onervaren medewerkers

Maar liefst 70,5% van de ernstige ongevallen op de werkvloer gebeurde in 2020 met medewerkers die minder dan 5 jaar in dienst zijn. Dat blijkt uit cijfers van de externe preventiedienst Liantis. “We zien jammer genoeg nog vaak onvoorzichtigheid: onervaren medewerkers denken sneller te werken door risico’s te nemen, maar dat kan desastreuze gevolgen hebben”, vertelt expert Bart Geerts, teamleader arbeidsveiligheid bij Liantis.

Ernstige arbeidsongevallen

In 2020 onderzocht de erkende externe preventiedienst Liantis 665 ernstige arbeidsongevallen bij Belgische werkgevers, wat er ongeveer evenveel zijn als in 2019. Ernstige arbeidsongevallen zijn bijvoorbeeld ongevallen met dodelijke afloop of ongevallen  die leiden tot een zwaar of blijvend letsel.

Wanneer een ernstig arbeidsongeval zich voordoet, zijn bedrijven en organisaties verplicht om dat te laten onderzoeken en zich te laten bijstaan, om hetzelfde in de toekomst te vermijden.

Breuken meest voorkomend

Bij de ernstige arbeidsongevallen kwamen deze letsels het meest voor:

  1. Breuken: 68,6%

  2. Brandwonden: 11,9%
  3. Verlies van lichaamsdelen zoals vingerkootjes: 5,7%

Vooral de ledematen (de handen en vingers, de voeten en de enkels) bleken het meest kwetsbaar bij de ongevallen op de werkvloer.

Onervaren medewerkers

Opvallend: zeven op de tien ongevallen (70,5%) in 2020 gebeurden met medewerkers die minder dan 5 jaar in dienst zijn. In 2019 was dat minder met 66,4%. “We zien inderdaad dat de slachtoffers vaak minder ervaring hebben. De gemiddelde anciënniteit van de medewerkers die betrokken raken bij ernstige arbeidsongevallen is 4,6 jaar”, vertelt expert Bart Geerts, teamleader arbeidsveiligheid bij Liantis. “Vaak bereiken die mensen een punt waarbij ze misschien denken genoeg ervaring te hebben en dan wat roekelozer worden.”

“Slechts 14,1% van alle arbeidsongevallen gebeurt dan weer met mensen die meer dan 10 jaar in dienst zijn. Maar belangrijk: dit staat helemaal los van leeftijd. De arbeidsongevallen gebeuren zowel met jonge als met oudere mensen. De gemiddelde leeftijd van de betrokken medewerkers is 39,3 jaar oud.”

Voorzichtigheid is belangrijk

Volgens de expert zijn heel wat arbeidsongevallen te wijten aan onvoorzichtigheid. “We zien bijvoorbeeld dat ‘verlies van controle over een machine’ in één derde van de gevallen aan de basis van een ernstig ongeval ligt. Op de tweede plek komt vallen van hoogte. Zo weten we dat sommige werknemers denken: ‘we gaan wat tijd winnen door geen valharnas aan te doen. Zo kunnen we sneller het werk verrichten’. Maar dat is levensgevaarlijk. Het kadert misschien wat in de tijdsgeest om alles ‘snel-snel’ te doen, maar preventie blijft cruciaal.

We weten nochtans dat heel wat werkgevers daar echt werk van maken om dat goed in te peperen bij hun mensen. Maar we moeten er blijven op hameren zodat we het aantal arbeidsongevallen zo laag mogelijk kunnen houden.”