My Liantis

Personeelsbeleid 10 januari 2020

Aangifte voortijdige werkhervatting

Sinds 1 januari 2020 verloopt de aangifte van een voortijdige werkhervatting elektronisch op de website van de RSZ. Klanten van Liantis kunnen op beide oren slapen. Wij handelen alle aangiftes netjes voor je af.

Voortijdige werkhervatting

Een werknemer die uitkeringen aanvraagt bij de mutualiteit wegens tijdelijke arbeidsongeschiktheid, meldt aan de hand van zijn doktersbriefje (‘getuigschrift van arbeidsongeschiktheid’ of ‘formulier vertrouwelijk’) de vooropgestelde datum van werkhervatting bij de mutualiteit.

Onder normale omstandigheden keert je werknemer terug op deze vooropgestelde datum. Maar in het geval hij het werk vroeger hervat, is hij verplicht om de mutualiteit hiervan op de hoogte te brengen. Tot op heden gebeurde dit via een formulier waarin jij als werkgever de datum van effectieve terugkeer bevestigt.

Verplichte elektronische aangifte

Met het oog op een snellere verwerking ben je als werkgever sinds 1 januari 2020 verplicht om elke voortijdige werkhervatting elektronisch te melden op de website van de RSZ via ASR (Aangifte Sociale Risico’s). De procedure met het papieren formulier vervalt dus.

Goed nieuws! Liantis regelt alles voor jou

Klanten van Liantis sociaal secretariaat hoeven zich niets aan te trekken van deze nieuwe verplichting. Het volstaat om de effectieve terugkeerdatum door te geven aan je klantenadviseur. De afhandeling met de RSZ en eventuele verdere vragen nemen wij voor onze rekening.