My Liantis

Welzijn op het werk 23 juni 2022

Aanpassing grenswaarden lood

Lood blijft een zeer moeilijk te managen stof. Extreem strikte arbeidshygiënische praktijken zijn nodig om de blootstelling enigszins onder controle te houden. De medische opvolging van werknemers die blootgesteld worden aan lood gebeurt door een bloedafname. Hierbij wordt het loodgehalte in het bloed bepaald. Er verschenen de laatste jaren verschillende nieuwe internationale adviezen rond de grenswaarden voor lood. Hieruit bleek dat de huidige gebruikte grenswaarden achterhaald zijn.

Algemene grenswaarden

Zoals voor vele stoffen bestaan er ook voor lood zowel grenswaarden voor de algemene bevolking als grenswaarden voor werknemers. Grenswaarden voor de algemene bevolking zijn steeds strenger dan die voor werknemers omdat deze grenswaarden van toepassing zijn op de volledige bevolking (kinderen, ouderen, mensen met een aandoening…).

Vele instanties hebben elk hun grenswaarden gepubliceerd en die komen niet altijd helemaal overeen met elkaar. Er zijn soms ook verschillende grenswaarden voor mannen en vrouwen.

  • Voor onze Liantis-grenswaarde voor de algemene bevolking kiezen we de ECHA-grenswaarde (European Chemicals Agency) van 4,5 µg/dl (2020) omdat die het meest aanleunt bij de Europese bevolking.
  • Voor de Liantis-grenswaarde voor de professioneel blootgestelde groepen kiezen we om de ACGIH-grenswaarde van 20 µg/dl (American Conference of Governmental Industrial Hygienists, 2017) te hanteren, omdat deze internationaal het meest gebruikt wordt. Er zijn echter zowel voor de algemene als voor de professionele groepen heel wat andere grenswaarden terug te vinden, soms hoger soms lager. De voorgestelde waarden zijn dus een consensus.

Er is een duidelijke trend merkbaar om de grenswaarde voor lood steeds maar te verlagen. We kunnen er dus vanuit gaan dat we in de nabije toekomst terug aanpassingen zullen moeten doorvoeren.

Grenswaarden voor zwangere vrouwen

Ook voor zwangere vrouwen en ‘vrouwen in de vruchtbare leeftijd’ (hiervoor wordt soms de grens van 45 jaar gebruikt) zijn er de laatste tijd heel wat grenswaarden gepubliceerd. Die variëren zowat tussen 2,8 en 5 µg/dl. Wij stellen voor om de vooropgestelde grenswaarde voor de algemene bevolking (4,5 µg/dl) ook voor deze groep te gebruiken. Dit is een lage grenswaarde voor deze groep en we weten dat dit in de praktijk niet altijd haalbaar is. In elk geval mag een werkneemster in deze categorie nooit blootgesteld worden aan waarden hoger dan 10 µg/dl.

Invloed op oude en nieuwe resultaten?

Het gebruik van deze nieuwe, lagere grenswaarden wil zeggen dat waarden die we tot voor kort nog goed vonden dat nu soms niet meer zijn. Dat wil niet steeds zeggen dat je als werkgever slecht bezig bent. Wij vinden het belangrijk om je op de hoogte te brengen van de internationale tendens om steeds lagere grenswaarden te gebruiken. In elk geval moeten we streven naar zo laag mogelijk waarden en moet er een dalende trend in de resultaten merkbaar zijn.

Vergoeding voor verwijdering

Aan de Fedris-criteria om een vergoeding te krijgen tijdens het verwijderen van lood, is niets gewijzigd. Fedris gebruikt hierbij nog steeds het criterium dat het bloedloodgehalte meer dan 40 μg/dl moet zijn gedurende 6 maanden (3 bepalingen met een interval van minstens 2 maanden).

Vragen of meer info?  

Wens je hierover wat meer toelichting? Dan kan je steeds een kijkje nemen op de website van het INRS. Ook het ECHA-advies rond de grenswaarde voor zwangere vrouwen kan je hier terug vinden. Of neem contact op met Liantis: we ondersteunen je graag!