My Liantis

Personeelsbeleid 08 oktober 2020

Aanwerving eerste medewerker blijft ook na 2020 zeer voordelig

De nieuwe federale regering vermeldt in haar regeerakkoord dat de vrijstelling van de werkgeversbijdrage voor de aanwerving van een eerste werknemer na 2020 wordt verlengd. In de loop van 2021 zal het stelsel in samenspraak met de sociale partners wel worden geëvalueerd. Die evaluatie kan tot aanpassingen leiden.

Wat voorafging

De vorige regering onder leiding van Charles Michel trof in 2015 enkele taxshiftmaatregelen. Een daarvan was het goedkoper maken van de aanwerving van een eerste medewerker.

Een ondernemer die in de periode 2016-2020 een eerste werknemer aanwerft, kan een volledige vrijstelling van de gewone werkgeversbijdragen genieten en dat voor onbepaalde tijd. Hij is enkel de bijzondere bijdragen op het loon van zijn eerste medewerker verschuldigd. Die kunnen van sector tot sector verschillen.

Onzekerheid tot aan het regeerakkoord

De volledige vrijstelling van bijdragen is in wetgeving vastgelegd voor eerste aanwervingen gerealiseerd tussen 2016 en 2020. Het leek er dus op dat de maatregel aan het einde van het jaar zou aflopen, zonder enig alternatief.

Door de verklaring in het regeerakkoord kunnen zelfstandige ondernemers die overwegen om een eerste medewerker aan te werven gerust zijn: de volledig vrijstelling wordt na 2020 verlengd.

Evaluatie in 2021

Het stelsel zal in de loop van 2021 wel worden geëvalueerd en dat in samenspraak met de sociale partners. Mogelijk zal dat voor een aantal wijzigingen zorgen. Uiteraard houden we je op de hoogte mocht er iets aan het stelsel veranderen.

Eerste medewerker aanwerven? Ontdek alle voordelen!

Lees meer