My Liantis

Welzijn op het werk 22 september 2020

Actieve wachtdienst voor aangifte van zeer ernstige arbeidsongevallen buiten de kantooruren

Vanaf 1 oktober 2020 kan je bij een actieve wachtdienst Toezicht op het Welzijn op het Werk (TWW) terecht om zeer ernstige arbeidsongevallen die zich buiten de kantooruren, tijdens het weekend of op feestdagen voordoen, aan te geven.

Voor welke arbeidsongevallen is de wachtdienst bedoeld?

Met een ‘zeer ernstig arbeidsongeval’ wordt bedoeld:

  1. een dodelijk arbeidsongeval;
  2. een arbeidsongeval dat in direct verband staat met een gebeurtenis die afwijkt van de normale uitvoering van het werk en die voorkomt in bijlage I.6-1 van de Codex (PDF, 76.84 KB), of met een voorwerp dat bij het ongeval betrokken is en dat aanleiding heeft gegeven tot een blijvend letsel. Het voorwerp moet voorkomen in bijlage I.6-2 (PDF, 78.75 KB).

Zo geef je een zeer ernstig arbeidsongeval aan

Als werkgever van het slachtoffer ben je verplicht om zeer ernstige arbeidsongevallen meteen aan te geven bij de ambtenaar die toezicht houdt. Vermeld daarbij de volgende gegevens:

  • jouw naam en adres;
  • de naam van het slachtoffer;
  • de datum en plaats van het ongeval;
  • vermoedelijke gevolgen;
  • en een korte beschrijving van de omstandigheden.

Je kan terecht bij de inspecteur van wacht via:

  • Nederlandstalige oproepen: 02 235 53 00
  • Franstalige oproepen: 02 235 55 44

Ook tijdens de kantooruren kan je deze telefoonnummers gebruiken om aangifte te doen van ernstige arbeidsongevallen. Je wordt dan via een keuzemenu doorgeschakeld naar de bevoegde regionale directie.

Afhankelijk van de ernst van het arbeidsongeval en van het advies van de gerechtelijke autoriteiten, kan de inspecteur zich naar de plaats van het ongeval begeven voor onderzoek en om na te gaan of er passende maatregelen zijn genomen. In afwachting van het onderzoek door de bevoegde preventiedienst kan hij zo de veiligheid en gezondheid van de werknemers garanderen.

Niet voor Seveso-ondernemingen

Deze regeling is niet van toepassing op zeer ernstige arbeidsongevallen die zich voordoen op sites van zogenaamde Seveso-ondernemingen. Dat zijn bedrijven waar gevaarlijke stoffen worden geproduceerd, verwerkt, behandeld of opgeslagen, bijvoorbeeld raffinaderijen, chemische fabrieken en opslagplaatsen voor explosieve stoffen.

Hiervoor verwittig je de directie van de preventie van zware ongevallen op het bestaande telefoonnummer 02 233 45 12.

Bereikbaarheid voor overige vragen

Voor inlichtingen, klachten, een afspraak met een arbeidsinspecteur … richt je je tijdens de kantooruren (dagelijks van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 16.30 uur) tot de bevoegde regionale inspectie.