Actirispremie om de aanwerving van Brusselse werkzoekenden met een handicap te ondersteunen - Nieuw op 1/07/2024

Op 1 juli 2024 gaat een nieuwe Brusselse aanwervingssteun van start. De maatregel is bedoeld om de beroepsinschakeling te ondersteunen van niet-werkende werkzoekenden met een erkende handicap (met kaart activa.brussels ‘verminderde arbeidsgeschiktheid’) die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen. 

2 minuten leestijd Personeelsbeleid 10 juni 2024

Voor welke werkgevers?

Alle werkgevers komen in aanmerking als ze die werknemer aanwerven in het kader van een ten minste halftijdse arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of van ten minste 6 maanden. 

Welke premie?

De steun bestaat uit een eenmalige premie van 5.000 euro om de andere kosten dan loonkosten te dekken van de aanwerving van een werknemer met een handicap.  Het gaat bijvoorbeeld om de volgende kosten:

  • Inrichting van de werkplek van de werknemer om zijn professionele integratie te bevorderen 

  • Aankoop van specifiek materiaal waarmee de werknemer zijn dagelijkse taken correct kan uitvoeren 

  • Inrichting van de bedrijfsruimten van de werkgever om voorzieningen te plaatsen of te verbeteren die de veiligheid van de werknemer kunnen verbeteren 

  • Uitgaven voor opleiding van de nieuwe werknemer of voor bewustmakingsacties rond handicap voor alle medewerkers van de onderneming waar de werknemer is tewerkgesteld

  • Alle andere uitgaven die gericht zijn op het ondersteunen, vergemakkelijken en implementeren van de voorwaarden voor een geslaagde indiensttreding bij de onderneming of de begeleiding van de werknemer bij de uitvoering van zijn functie

De premie kan worden aangevraagd via een standaardformulier van Actiris, uiterlijk 2 maanden na het begin van de arbeidsovereenkomst van de werknemer. Actiris betaalt de premie aan de werkgever uiterlijk 2 maanden nadat de volledige aanvraag is ingediend.

Wil je meer informatie?

Heb je vragen over dit onderwerp? De medewerkers van Liantis sociaal secretariaat helpen je graag verder.