Activa brussels - Nieuwe werkuitkering vanaf 1/07/2024 voor het aanwerven van jonge werknemers en werknemers van 57+

Naast de generieke Activa brussels heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een specifieke maatregel ingevoerd voor de aanwerving van jonge werknemers en van werknemers van 57 jaar en ouder. 

Deze maatregel wordt vanaf 1 juli 2024 verlengd tot 36 maanden en de Activabonus wordt verhoogd.

2 minuten leestijd Personeelsbeleid 10 juni 2024

Welke steun voor werkgevers?

Alle werkgevers kunnen een werkvergoeding aftrekken van het nettoloon. Vanaf 1 juli gaat het meer bepaald om: 

  • € 750 tijdens de eerste 12 maanden na aanwerving; 

  • € 600 tijdens de volgende 24 maanden.  

Wat zijn de voorwaarden?

Ofwel is de Brusselse werknemer die wordt aangeworven jonger dan 30 jaar. Hij moet laag geschoold zijn (geen hoger diploma of getuigschrift  dan lager secundair onderwijs) en als niet-werkend werkzoekende ingeschreven zijn bij Actiris.  Hij mag niet meer voltijds of deeltijds leerplichtig zijn.

Ofwel is de Brusselse niet-werkende werkzoekende ten minste 57 jaar op de aanvraagdatum van de Activakaart of op de dag vóór indiensttreding.  Hij mag de wettelijke pensioenleeftijd niet hebben bereikt of nog niet gepensioneerd zijn.

Bovendien is het belangrijk dat met die werknemer een arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor een ten minste halftijdse arbeidsregeling en voor een bepaalde tijd van ten minste 6 maanden.

Werknemers die recht geven op de Activapremie moeten een attest van Actiris kunnen voorleggen zodat je zeker bent dat je in aanmerking komt voor de vermindering.

Wil je meer informatie?

Heb je vragen over dit onderwerp? De medewerkers van Liantis sociaal secretariaat helpen je graag verder.