My Liantis

Personeelsbeleid 14 januari 2019

Adoptieverlof en ouderschapsverlof: aanpassing ‘kind met beperking’

De definitie van een ‘kind met een beperking’, die bestond in het kader van het adoptieverlof en ouderschapsverlof, is uitgebreid. De wetgever wil zo meer dimensies van de handicap in aanmerking nemen.

Gevolgen aandoening

In de vorige definitie van een ‘kind met een handicap’ hield de wetgever enkel rekening met de lichamelijke of geestelijke aandoening van het kind. Enkel kinderen die getroffen waren door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van ten minste 66%, of die een aandoening hebben die ertoe leidt dat tenminste 4 punten toegekend worden in pijler 1 van de medisch-sociale schaal in de kinderbijslagwetgeving, werden in aanmerking genomen.

Voortaan kunnen ook kinderen met een aandoening die ertoe leidt dat minstens 9 punten worden toegekend in de 3 pijlers samen van deze medisch-sociale schaal, als een kind met een handicap beschouwd worden. De wetgever wil zo ook rekening houden met de gevolgen van de aandoening op de integratie van het kind of op de belasting voor het gezin.

In werking

De nieuwe uitgebreide definitie is vanaf 31 december 2018 van toepassing op verlofaanvragen die werknemers vanaf deze datum indienen bij de werkgever.