My Liantis

Ondernemen 27 januari 2021

Moet je een adreswijziging door hernummering of fusie van gemeenten aangeven?

Het adres van de zetel van je vennootschap of vzw kan plots wijzigen door een administratieve beslissing. Bijvoorbeeld wanneer je gemeente beslist om een straat te hernummeren of om te fusioneren met een andere gemeente. Moet je die wijziging dan zelf in het Belgisch Staatsblad laten publiceren?

In theorie niet. De wet voorziet dat die gedwongen zetelwijziging automatisch bekendgemaakt wordt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. In de praktijk zorgen technische belemmeringen ervoor dat de automatische bekendmaking enkel gebeurt wanneer de zetelwijziging het gevolg is van een fusie van gemeenten.

Verandert het adres van je zetel door een beslissing binnen de gemeente? Dan moet je je zetelwijziging dus toch nog zelf via de griffie van de ondernemingsrechtbank in het Belgisch Staatsblad laten publiceren. Bezorg de griffie in dat geval ook zeker de brief van de gemeente ter bevestiging, zodat je niet hoeft te betalen voor de publicatie. Ook de aanpassing in de KBO brengt de griffie gratis voor jou in orde.