My Liantis

Ondernemen 03 augustus 2020

Afhaalmaaltijden en webshops: tijdelijke versoepeling voor inschrijving KBO en FAVV

Om de coronacrisis het hoofd te bieden, moeten veel zelfstandigen hun activiteiten noodgedwongen op een andere manier gaan uitoefenen. Veel restaurants schakelden bijvoorbeeld over op afhaalmaaltijden en sommige kleinhandelaars zetten in allerijl een webshop op. Normaal gezien moet je daarvoor je inschrijving in de KBO aanpassen en/of een registratie doen bij het FAVV. Maar door de uitzonderlijke omstandigheden heeft de wetgever beslist dat dit, zolang de coronamaatregelen van kracht zijn, toch niet nodig is.

Tijdelijk vrijgesteld van wijziging KBO of FAVV-registratie

Wie tijdens de periode van de coronamaatregelen tijdelijk zijn activiteiten op een andere manier wenst uit te oefenen, hoeft zijn inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) daarvoor sinds 13 maart 2020 uitzonderlijk niet te wijzigen.

De wet van 27 mei 2020 die art. III.51, §1, eerste lid van het Wetboek Economisch Recht wijzigt, richt zich onder meer naar de restaurants die tijdelijk afhaalmaaltijden bereiden of aan huis leveren, of kleinhandelaars die tijdelijk een e-commerce-activiteit opzetten om toch inkomsten te realiseren. Wat de tijdelijke traiteurdiensten betreft, is ook een aparte FAVV-registratie tijdens de coronacrisis overigens niet nodig.

Na de coronamaatregelen: welke wijzigingen moet je laten doorvoeren in de KBO?

Beslis je ook ná afloop van de coronamaatregelen afhaalmaaltijden te voorzien en/of je webshop verder te zetten? Dan zijn de normale regels opnieuw van toepassing en dien je de nodige wijzigingen in de KBO aan te vragen:

  • Wil je producten verkopen via een webshop? Dan moet je over volgende NACE-BEL-codes beschikken in de KBO:
    • 47.910 (Detailhandel via postorderbedrijven of via internet)
    • 47.91003 (Detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce)

Wanneer je naast je webshop ook een fysieke locatie hebt waar je je producten verkoopt, dan moeten ook de codes voor 'gewone' "detailhandel in ... " worden opgenomen.

  • Wil je afhaalmaaltijden voorzien? Dan dient de code 56.102 (eetgelegenheden met beperkte bediening) te worden toegevoegd. Zal je eerder cateringdiensten leveren? Dan heb je code 56.210 nodig.

En wat met de FAVV-verplichtingen na corona?

Voor het FAVV dient enkel een aanpassing te gebeuren als je traiteursactiviteiten de bovenhand zouden krijgen. Als het uitbaten van een restaurant zelf je hoofdactiviteit blijft, worden de bijkomende traiteursactiviteiten daar impliciet onder begrepen en hoef je geen verdere actie te ondernemen.