My Liantis

Ondernemen 20 december 2018

5 beroepsbekwaamheden in het Waals gewest definitief afgeschaft

Vanaf 1 januari 2019 schaft de Waalse regering voor een aantal gereglementeerde beroepen de verplichting om beroepsbekwaamheid te bewijzen af.

Om welke beroepen gaat het?

  • slager-groothandelaar
  • droogkuis-verver
  • pedicure
  • masseur / masseuse
  • dentaaltechnicus

Het besluit van de Waalse regering van 22 november 2018 werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 17 december 2018 en treedt in werking op 1 januari 2019.

Basiskennis bedrijfsbeheer blijft wel verplicht

Wie zijn domicilie of zetel in het Waals gewest heeft en vanaf volgend jaar wil starten met (één van) bovenvermelde activiteiten, hoeft bij zijn inschrijving in de KBO voortaan dus geen beroepskennis meer te bewijzen.

Opgelet: de bestaande vereiste van basiskennis bedrijfsbeheer blijft gelden. Voor het Brussels Hoofdstedelijk gewest verandert voorlopig niets.