My Liantis

Personeelsbeleid 06 januari 2023

Afschaffing gedeeltelijke terugbetaling inschakelingsvergoeding

Een werkgever in herstructurering die tot een collectief ontslag overgaat, is een inschakelingsvergoeding aan zijn personeel verschuldigd. Vanaf 1 januari 2023 schaft de federale regering de gedeeltelijke terugbetaling door de RVA af. Hierdoor zien werkgevers in herstructurering de kosten stijgen.

Wat is een inschakelingsvergoeding?

Werknemers die ingeschreven zijn in de tewerkstellingscel en minstens één jaar ononderbroken in dienst zijn bij een werkgever op de dag van de aankondiging van een collectief ontslag, hebben recht op een inschakelingsvergoeding van de werkgever.

Deze vergoeding wordt op dezelfde manier berekend als een opzegvergoeding en wordt maandelijks betaald gedurende:

  • zes maanden als de medewerker op de dag van de aankondiging van het collectief ontslag minstens 45 jaar is,
  • drie maanden als de medewerker op de dag van de aankondiging van het collectief ontslag jonger dan 45 jaar is.

De inschakelingsvergoeding is gelijk aan het lopend loon en de voordelen vastgelegd in de arbeidsovereenkomst en vervangt geheel of gedeeltelijk de opzeggingsvergoeding.

In bepaalde gevallen bedraagt de verschuldigde opzeggingsvergoeding minder dan de inschakelingsvergoeding. De RVA betaalde tot voor kort het verschil tussen de vergoedingen terug.

Wat wijzigt er concreet?

De gedeeltelijke terugbetaling voor de RVA wordt vanaf 1 januari 2023 afgeschaft. Dit werd in het begrotingsakkoord van de federale regering zo beslist.