My Liantis

Personeelsbeleid 16 juni 2022

Afschaffing ziektebriefje voor één dag ziekte komt eraan

Drie keer per kalenderjaar zal je werknemer geen ziektebriefje moeten kunnen voorleggen voor de eerste dag van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of een ongeval. Die vrijstelling is zowel van toepassing voor een arbeidsongeschiktheid van één dag, als voor de eerste dag van een langere afwezigheidsperiode. De nieuwe wet verscheen nog niet in het Belgisch Staatsblad en is dus nog niet van toepassing.

Wat houdt de nieuwe regeling in?

Is je werknemer een dag afwezig wegens ziekte of een ongeval? Dan is hij niet verplicht om een medisch attest voor te leggen. En dit kan tot drie keer per kalenderjaar. Die vrijstelling geldt zowel voor een arbeidsongeschiktheid van één dag, als voor de eerste dag van een langere periode van arbeidsongeschiktheid.

Is je werknemer een vierde keer afwezig wegens ziekte of een ongeval? Dan is hij wel verplicht om vanaf de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid een geneeskundig attest voor te leggen.

Als je werknemer gebruik wil maken van deze vrijstelling, dient hij onmiddellijk mee te delen aan zijn werkgever op welk adres hij zal verblijven tijdens deze eerste dag van arbeidsongeschiktheid.

Kunnen ondernemingen afwijken van deze regeling?

Ondernemingen die minder dan vijftig werknemers tewerkstellen op 1 januari van het kalenderjaar waarin zich de arbeidsongeschiktheid voordoet, kunnen afwijken van deze nieuwe wettelijke regeling. Als werkgever kan je dan wél een geneeskundig attest eisen vanaf de eerste dag arbeidsongeschiktheid van je werknemer.

Opgelet: dit kan enkel op voorwaarde dat de onderneming deze afwijking op de nieuwe wettelijke regeling opneemt in het arbeidsreglement of in een cao.

Aanpassing van het arbeidsreglement

Eens de nieuwe wet van kracht is, dient elke onderneming het arbeidsreglement aan te passen. Zodra de nieuwe wetgeving in het Belgisch Staatsblad is verschenen, brengen we je verder op de hoogte.