My Liantis

Personeelsbeleid 03 december 2021

Afwezigheidsattest voor werknemers via Self Assessment Testing Tool: wat zijn de regels?

Om de overbelasting van de huisartsen te verminderen, is er een Self Assessment Testing Tool ontwikkeld. Deze tool zorgt ervoor dat werknemers, die milde symptomen ervaren die kunnen wijzen op een besmetting met het coronavirus, voortaan niet meer langs de huisarts moeten gaan om zich te laten testen. De werknemers vullen een vragenlijst in via de tool om in te schatten of een gratis coronatest zinvol is. Wat als je werknemer dan afwezig is omdat hij zich moeten laten testen?

Voor wie?

Deze Self Assessment Testing Tool is niet van toepassing voor werknemers die:

  • ernstige symptomen vertonen,
  • tot een risicogroep behoren,
  • zich te ziek voelen om te kunnen gaan werken,
  • een hoogrisicocontact hadden,
  • een geldig CST-ticket willen bekomen of dit nodig hebben om te reizen.

Als de werknemers de vragenlijst hebben ingevuld, is het mogelijk dat het resultaat aanbeveelt om zich te laten testen op COVID-19. Zij krijgen daarvoor een activatiecode. De werknemers hebben dan het recht om van het werk afwezig te zijn om zich te laten testen. De tool levert hiervoor een afwezigheidsattest af.

Attest afwezigheid van het werk

Het attest is een bewijs dat de werknemers een coronatest hebben aangevraagd wegens milde klachten. Het vermeldt de dag en het uur waarop de activatiecode voor de test werd uitgegeven. Aangezien het om een gerechtvaardigde afwezigheid gaat, behoudt de werknemer zijn volledige loon (ten laste van de werkgever).

Duur afwezigheid

De duur van afwezigheid hangt af van de mogelijkheid tot telewerk voor de werknemer:

  • Werknemers die niet kunnen telewerken, mogen afwezig zijn gedurende de tijd die nodig is om een test te laten afnemen tot en met het resultaat van de test. Maar er is een maximumduur van 36 uur vastgelegd die ingaat vanaf het aanmaken van het afwezigheidsattest door de tool.
  • Kunnen de werknemers wel telewerken, dan voeren de werknemers de arbeidsovereenkomst verder uit via telewerk tot het testresultaat bekend is. Ook in dit geval geldt een maximumduur van 36 uur die loopt vanaf het aanmaken van het afwezigheidsattest door de tool.

Verplichtingen werknemers

De werknemers moeten de werkgever onmiddellijk verwittigen van hun afwezigheid. Zij moeten het afwezigheidattest afleveren, maar hoeven de ingevulde vragenlijst of het resultaat van de test aan de werkgever niet mee te delen.

Als het testresultaat positief is, moeten de werknemers contact opnemen met hun arts. Die zal bepalen of er een quarantaineattest of ziekteattest moet worden opgemaakt. Bij een negatief testresultaat, hernemen de werknemers het werk.

De werknemers kunnen maximaal drie keer gebruikmaken van de mogelijkheid om afwezig te zijn van het werk om een coronatest te laten afnemen op basis van het resultaat van de tool.

Duur nieuwe regeling

Deze nieuwe regeling geldt van 19 november 2021 tot en met 28 februari 2022.