My Liantis

Personeelsbeleid 20 juni 2022

Arbeidsdeal: laatste updates

Na negen maanden en drie onderhandelingsrondes heeft de regering op vrijdag 17 juni 2022 een akkoord bereikt over de zogenoemde arbeidsdeal. Het wetsontwerp kan nu worden voorgelegd in de Kamer maar heeft wel nog een weg af te leggen vooraleer de wet definitief in werking kan treden. De maatregelen uit deze deal zouden ons land tegen 2030 een werkzaamheidsgraad van 80% moeten opleveren.

Wat betekent dit concreet?

De Ministerraad heeft op vrijdag 17 juni 2022 een akkoord bereikt over het voorontwerp rond de arbeidsdeal. Dat betekent dat het voorontwerp nu een wetsontwerp wordt dat kan worden voorgelegd in de Kamer. Het wetsontwerp heeft dus nog een weg af te leggen, verwacht wordt dat de wet pas in het najaar van 2022 in werking zal treden.

Inhoud van de arbeidsdeal

De belangrijkste pijlers uit de arbeidsdeal zijn de vierdaagse werkweek, een betere bescherming voor platformmedewerkers en het recht om na de uren offline te zijn. Je leest er in dit artikel alles over. Of herbekijk de webinar waarin Liantis-experts de belangrijkste pijlers uit de arbeidsdeal voor jou uit de doeken doen.