Telewerkers beter verzekerd bij arbeidsongevallen

Telewerk is een gegeerd extralegaal voordeel. Werknemers kunnen op die manier privé en werk beter op mekaar afstemmen en files vermijden. Omdat telewerkers niet goed beschermd waren bij arbeidsongevallen, voorziet een nieuwe wet vanaf 27 januari een aantal belangrijke wijzigingen.

3 minuten leestijd Verzekering 22 januari 2019

Tijdens het thuiswerk?

Een arbeidsongeval is een ongeval dat gebeurt tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en ook daaraan te wijten is.

Ongelijkheid

Voor een telewerker die een arbeidsongeval had, was het vroeger niet altijd eenvoudig om te bewijzen dat het ongeval gebeurde tijdens de uitvoering van het werk. Om die reden stelde de wet dat een ongeval van een structurele telewerker – die bijvoorbeeld telkens de dinsdag telewerkt – altijd gebeurde tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, als er aan enkele voorwaarden werd voldaan.

Voor een occasioneel telewerker – die uitzonderlijk eens thuis werkte in een situatie van overmacht of om persoonlijke redenen – bestond dit niet. De nieuwe wet past deze ongelijkheid aan.

Nieuwe voorwaarden

Vanaf 27 januari 2019 gebeurt het ongeval van een telewerker, behoudens tegenbewijs, tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst als:

  • het ongeval gebeurt op de plaats(en) die schriftelijk vermeld staan als de locatie om zijn werk te verrichten. Dat kan bijvoorbeeld in een telewerkovereenkomst of een ander document dat het telewerk toelaat. Als de plaats(en) niet werd(en) vermeld, zal van toepassing zijn op de woonplaats of de plaats(en) waar de medewerker het telewerk gewoonlijk uitvoert.
  • het ongeval gebeurt tijdens de periode van de dag die in één van de bovenvermelde documenten is vermeld als periode waarin de medewerker arbeid kan verrichten. Is er geen zo’n vermelding in de schriftelijke overeenkomst? Dan gelden de werkuren die de telewerker zou moeten presteren mocht hij in de lokalen van de werkgever aan het werk zijn. 

Tijdens een verplaatsing?

De Arbeidsongevallenwet voorziet ook het risico op een ‘arbeidswegongeval’: een ongeval dat gebeurt op de weg van en naar het werk. Het gaat hier om het normale traject dat de werknemer moet afleggen om zich van zijn verblijfplaats naar het werk te begeven en omgekeerd. Ook werknemers die een omweg maken om hun kinderen te vervoeren van en naar de kinderopvang of school, zijn hierdoor gedekt.

Bij telewerk werkt de medewerker meestal thuis. Er kan dan ook geen sprake zijn van een verplaatsing van zijn woning naar de werkplaats. Daarom was een telewerker tot voor kort ook niet gedekt door de arbeidsongevallenverzekering wanneer hij zijn kinderen naar school of de opvang bracht.

De wet werkt deze ongelijkheid nu weg. Voortaan zullen telewerkers dezelfde bescherming genieten als ze hun kinderen naar school of de kinderopvang brengen of hen er ophalen. Dezelfde regel geldt voor een verplaatsing tussen de woonplaats en de plaats waar de telewerker zijn lunch aankoopt of verorbert.

Relevante artikels

Lees zeker ook ...