My Liantis

Sociaal statuut 18 juni 2019

Artist@work: nieuwe applicatie voor sociale zekerheid kunstenaars

Kunstenaars kunnen voortaan alle nodige documenten aanvragen via de digitale toepassing Artist@work. Op dat online platform kunnen ze ook hun artistieke prestaties bijhouden. Zo probeert de FOD Sociale Zekerheid de tijdrovende administratie voor kunstenaars te verminderen.

Digitaal platform

Het nieuwe platform Artist@work biedt kunstenaars de optie om verplichtingen online te regelen. Zo kunnen ze:

  • een kunstenaarskaart aanvragen, net als een hernieuwing of een duplicaat;
  • een kunstenaarsvisum aanvragen, net als een hernieuwing of een duplicaat;
  • een zelfstandigheidsverklaring aanvragen, net als een hernieuwing of een duplicaat;
  • de prestaties in het kader van de kleine vergoedingsregeling registreren;

Niet verplicht

Het digitale platform is niet verplicht. Kunstenaars kunnen dus nog steeds al hun aanvragen en verplichtingen op papier invullen. De inspectiediensten kunnen het platform op hun beurt als controle-instrument gebruiken.