Basisveiligheid verplicht op bouwwerven

In een cao van 12 mei 2022 werkten de sociale partners in de bouwsector een regeling uit over een verplichte basisveiligheidsopleiding voor het PC 124. Die bepaalde dat alle arbeiders een basisveiligheidsopleiding van minstens 8 uur moeten volgen. Deze regeling werd uitgebreid. Vandaag is de opleiding niet enkel verplicht voor de medewerkers van een aannemer maar ook voor iedereen die fysiek werk uitvoert op een tijdelijke of mobiele bouwplaats.

 

Wat houdt de nieuwe verplichting in?

3 minuten leestijd Welzijn op het werk 27 maart 2024

Concreet

Iedereen die fysieke werken uitvoert op een werf moet deze opleiding volgen. We verstaan hieronder alle medewerkers van een aannemer maar ook de werkgevers die zelf beroepsactiviteiten op de bouwplaats uitoefenen én de zelfstandigen.

De veiligheidsopleiding was voordien enkel verplicht voor bouwarbeiders. Vandaag moet iedereen die meewerkt op een werf voldoen aan de dezelfde verplichting. Medewerkers, werkgevers én zelfstandigen, ook uit andere sectoren dan de bouwsector. 

De opleiding moet de deelnemers in de eerste plaats bewust maken van de risico’s op een bouwplaats. Het gaat daarbij zowel om de risico’s uit hun eigen activiteit, als die van andere bouwactiviteiten op de werf.  Daarnaast komen ook de basiskennis van de wettelijke preventieprincipes, de toepassing van aangepaste preventiemaatregelen en veilig gedrag op een bouwplaats aan bod in deze opleiding.  

! Opgelet: Deze opleiding vervangt andere vakspecifieke opleidingen zoals werken op hoogte, opleiding heftruck, EHBO … niet.  

Zijn er vrijstellingen?

Iedereen die de basisveiligheidsopleiding van minstens 8 uur moet volgen, moet op elk ogenblik bewijs hiervan kunnen voorleggen. Al zijn er op deze verplichting enkele vrijstellingen voorzien. 

De belangrijkste vrijstelling houdt rekening met de beroepservaring:  
medewerkers met minstens 5 jaar ervaring op tijdelijke of mobiele werkplaatsen in de voorbije 10 jaar, zijn vrijgesteld. Een medewerker kan het bewijs leveren via legitimatiekaarten, bewijs van anciënniteit … Zelfstandigen en werkgevers die een beroepsactiviteit uitoefenen op de bouwplaats kunnen zich bijvoorbeeld beroepen op hun anciënniteit als zelfstandige.  

Daarnaast zijn er nog enkele vrijstellingen. Zo zijn medewerkers ook vrijgesteld als ze: 

  • in het bezit zijn van een geldig VCA-attest;  
  • een getuigschrift van Constructiv hebben over de gevolgde basisveiligheidsopleiding die voldoet aan de voorwaarden; 
  • een gevalideerde veiligheidsopleiding voor de bouw hebben gevolgd; 
  • voldoen aan de voorwaarden voor uitzendarbeid (een erkende beroepsopleiding, de nodige ervaring of 16 uur veiligheidsopleiding) in de bouwsector; 
  • een andere opleiding gevolgd hebben via een opleidingscentrum met een kwaliteitsborgingssysteem én die voldoet aan de bepalingen uit deze wet. 

Hoeveel tijd om opleiding te volgen?

Nieuwe medewerkers moeten de basisveiligheidsopleiding binnen de maand die volgt op het begin van hun tewerkstelling op een bouwplaats volgen. Tenzij ze kunnen terugvallen op één van de bovenstaande vrijstellingen.  

De wetgeving over deze nieuwe verplichting trad in werking op 15 april 2023. Personen die nog nooit op een bouwplaats gewerkt hebben, moeten de opleiding binnen de eerste maand van hun tewerkstelling volgen. Medewerkers die al aan het werk zijn op een bouwplaats krijgen een termijn van één jaar, en hebben tijd tot 15 april 2024 om aan deze verplichting te voldoen.  

Medewerkers die al aan het werk waren op een bouwplaats kregen een termijn van één jaar. Dit wil zeggen dat ze tijd hebben tot 15 april 2024 om aan deze verplichting te voldoen.

Na 15 april 2024 krijgt elke nieuwe medewerker, na aanwerving, één maand de tijd om de opleiding te volgen. 

webinarbouwunie

Meer weten?

Bekijk dan het webinar in samenwerking met Bouwunie over de nieuwe verplichting of lees er hier alles over.