My Liantis

Verloning personeel 27 september 2021

Bedragen bedrijfstoeslag (SWT) geïndexeerd met 2%

Door de overschrijding van de spilindex, worden de bedragen van de bedrijfstoeslag in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT), het vroegere brugpensioen, ook met 2% geïndexeerd.

Welke bedragen veranderen?

Als werkgever betaal je een werkgeverstoeslag in het kader van stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT). Het bedrag is de helft van het verschil tussen het nettoreferteloon en de werkloosheidsuitkering.

Deze bedrijfstoeslag wordt gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen. Aangezien de spilindex voor de overheidsweddes in augustus 2021 is overschreden, worden ook de sociale uitkeringen, waaronder de bedrijfstoeslag, in september 2021 met 2% aangepast.

Concreet zien de nieuwe bedragen er als volgt uit:

  • Het nettoreferteloon wordt berekend op een begrensd brutomaandloon. Sinds 1 september 2021 bedraagt dat 4.263,13 euro.
  • De werkloosheidsuitkering van een SWT’er bedraagt 60% van een ander begrensd brutomaandloon, nl. 2.383,91 euro (sinds 1 september 2021). De werkloosheidsuitkering komt dan neer op 1.430,26 euro.

Wat met inhoudingen op de bedrijfstoeslag? 

Ook de werknemer draagt bij tot het systeem van SWT. Hij betaalt een werknemersbijdrage door middel van inhoudingen die op zijn totale SWT-vergoeding (bedrijfstoeslag + werkloosheidsuitkering) wordt berekend. Die werknemersinhouding bedraagt 6,5 % en is in zijn geheel in te houden op de bedrijfstoeslag.

Deze inhoudingen mogen niet tot gevolg hebben dat het belastbaar SWT-inkomen zakt onder volgende grenzen:

  • 1.532,53 euro voor de SWT’er zonder gezinslast;
  • 1.845,95 euro voor de SWT’er met gezinslast.

Voor wie gelden de nieuwe bedragen?

Deze nieuwe bedragen gelden voor werknemers die vanaf 1 september 2021 op SWT zijn gegaan. Voor werknemers die vóór die datum op SWT zijn gegaan, wordt het bedrag van de bedrijfstoeslag en de werkloosheidsuitkering geïndexeerd met 2%.

Wat betekent dit voor jou als werkgever?

Als werkgever hoef je niets te ondernemen. Liantis zorgt ervoor dat alle bedragen aan de wettelijke vereisten voldoen.