My Liantis

Personeelsbeleid 28 november 2022

Bedragen bedrijfstoeslag (SWT) stijgen opnieuw met 2%

Door de overschrijding van de spilindex in november 2022, worden de bedragen van de bedrijfstoeslag in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT), het vroegere brugpensioen, voor de zesde keer dit jaar ook met 2% geïndexeerd.

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag: een opfrissing

Als werkgever betaal je een werkgeverstoeslag in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT, het vroegere brugpensioen). Een werkloze ontvangt dus bovenop zijn werkloosheidsuitkering een bepaald bedrag van zijn ex-werkgever. Dat bedrag, de bedrijfstoeslag, is de helft van het verschil tussen het nettoreferteloon en de werkloosheidsuitkering en wordt bepaald op het moment dat het SWT ingaat. Nadien wijzigt dit bedrag enkel nog bij een indexering of een jaarlijkse herwaardering door de Nationale Arbeidsraad.

Indexering

Gebeurt er een indexering van de sociale uitkeringen (zoals de werkloosheidsvergoeding), dan volgt er ook een aanpassing van de bedrijfstoeslag. Door de overschrijding van de spilindex in december 2021, in februari, april, juli en oktober 2022 gebeurde er een aanpassing van de bedrijfstoeslagen in respectievelijk januari, maart, mei, augustus en november 2022. Door de overschrijding van de spilindex in november 2022, stijgen de bedrijfstoeslagen in december 2022 opnieuw met 2%.

Nieuwe grensbedragen vanaf 1 december 2022

Vanaf 1 december 2022 bedraagt het maximumbedrag van het bruto refertemaandloon waarop de bedrijfstoeslag wordt berekend 4.813,48 euro.

De werknemersinhouding op de bedrijfstoeslag mag niet tot gevolg hebben dat het totaalbedrag van de SWT-vergoeding (werkloosheidsuitkering + bedrijfstoeslag) wordt verminderd tot een bedrag dat lager is dan een minimumbedrag. Deze benedengrens is verschillend voor SWT’ers met en zonder gezinslast:

  • Met gezinslast: 2.084,26 euro
  • Zonder gezinslast: 1.730,36 euro