Bedragen vennootschapsbijdrage 2022 zijn gekend

De bedragen voor de vennootschapsbijdrage van 2022 wijzigen niet ten opzichte van de vorige jaren, dit in tegenstelling tot een eerder aangekondigde indexering. De regering besliste om de indexatie van de vennootschapsbijdrage met één jaar uit te stellen tot 2023. Het grensbedrag van het balanstotaal is wel aangepast. Dit bedrag bepaalt of je de hoge of lage vennootschapsbijdrage verschuldigd bent.

2 minuten leestijd Sociaal statuut 03 november 2022

Wat is de jaarlijkse vennootschapsbijdrage?

De jaarlijkse vennootschapsbijdrage is een verplichte bijdrage waarmee je zelf geen rechten opbouwt. De fondsen dienen om bijvoorbeeld de pensioenen, kinderbijslag of uitkeringen in het kader van de ziekteverzekering (moederschapsrust, arbeidsongeschiktheid, …) van alle zelfstandigen te financieren. Het is dus een solidariteitsbijdrage.

  → Informatie over vennootschapsbijdragen

Vennootschapsbijdrage 2022 Balanstotaal van het jaar 2020
347,50 euro Lager dan of gelijk aan 746.410,17 euro
868 euro Hoger dan 746.410,17 euro

Wanneer moet ik de vennootschapsbijdrage betalen?

In principe moet een vennootschap de jaarlijkse vennootschapsbijdrage uiterlijk op 30 juni van elk jaar betalen. De deadline voor de betaling wordt dit jaar met zes maanden opgeschoven. De vennootschapsbijdrage voor het jaar 2022 moet dus uiterlijk op 31 december 2022 betaald zijn. Voor vennootschappen opgericht na 30 september 2022 geldt een andere vervaldatum, nl. de laatste dag van de derde maand volgend op de maand van oprichting.

Relevante artikels

Lees zeker ook ...