My Liantis

Pensioen 03 januari 2019

Bedrijfstoeslagen voor SWT’ers stijgen niet in 2019

De toeslagen die werkgevers aan voormalige medewerkers in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag betalen, stijgen niet in 2019. Dat heeft de Nationale Arbeidsraad (NAR) beslist.

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

Een werkloze in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT, het vroegere brugpensioen) ontvangt bovenop zijn werkloosheidsuitkering een bedrijfstoeslag ten laste van zijn ex-werkgever. Die bedrijfstoeslag wordt bepaald op het ogenblik waarop het SWT ingaat. Nadien wijzigt dit bedrag enkel nog bij:

  • een indexering;
  • of een jaarlijkse herwaardering door de Nationale Arbeidsraad.

Indexering

Gebeurt er een indexering van de sociale uitkeringen (zoals de werkloosheidsvergoeding), dan volgt ook een aanpassing van de bedrijfstoeslag. De meest recente indexering vond plaats op 1 september 2018.

Herwaardering

Om de ontwikkeling van de lonen te volgen, kan de Nationale Arbeidsraad daar bovenop een herwaardering van de bedrijfstoeslag doorvoeren. Deze herwaardering gebeurt doorgaans bij de aanvang van het kalenderjaar.

Net zoals in 2017 heeft de NAR evenwel beslist om het komende jaar geen herwaarderingscoëfficiënt toe te passen. De bedrijfstoeslagen wijzigen bijgevolg niet in  2019. Ook de grensbedragen voor de berekening van de maximale inhouding op de bedrijfstoeslagen blijven behouden.