My Liantis

Pensioen 21 januari 2021

Bedrijfstoeslagen voor SWT’ers stijgen in 2021

De toeslagen die werkgevers betalen aan voormalige medewerkers in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, stijgen in 2021. Dat heeft de Nationale Arbeidsraad (NAR) beslist.

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

Een werkloze in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT, het vroegere brugpensioen) ontvangt boven op zijn werkloosheidsuitkering een bepaald bedrag van zijn ex-werkgever. Die bedrijfstoeslag wordt bepaald op het ogenblik waarop het SWT ingaat. Nadien wijzigt dat bedrag enkel nog bij een indexering of een jaarlijkse herwaardering door de Nationale Arbeidsraad

Indexering

Gebeurt er een indexering van de sociale uitkeringen (zoals de werkloosheidsvergoeding), dan volgt ook een aanpassing van de bedrijfstoeslag. De meest recente indexering vond plaats op 1 maart 2020.

Herwaardering

Om de groei van de lonen te volgen, kan de Nationale Arbeidsraad (NAR) ook nog een herwaardering van de bedrijfstoeslag doorvoeren. Die herwaardering gebeurt meestal bij het begin van het kalenderjaar.

Voor 2021 heeft de NAR beslist om een herwaarderingscoëfficiënt van 1,0032 toe te passen. Die totale herwaarderingscoëfficient geldt voor mensen die vóór 1 januari 2020 met SWT gingen. Voor mensen die na die datum met SWT gingen of zullen gaan, wordt de herwaarderingscoëfficient pro rata berekend.

Sinds 1 januari 2021 moeten de bedrijfstoeslagen worden aangepast volgens deze formule:

  • referteloon van vóór 1 januari 2020: vergoeding x 1,0032;
  • referteloon van 1ste kwartaal 2020: vergoeding x 1,0024;
  • referteloon van 2de kwartaal 2020: vergoeding x 1,0016;
  • referteloon van 3de kwartaal 2020: vergoeding x 1,0008;
  • referteloon van 4de kwartaal 2020: vergoeding x 1,0000 (geen aanpassing).

In 2021 bedraagt het maximumbedrag van het bruto refertemaandloon waarop de bedrijfstoeslag wordt berekend 4.179,43 euro.