My Liantis

Personeelsbeleid 07 januari 2022

Bedrijfstoeslagen voor SWT’ers stijgen in 2022

De toeslagen die werkgevers betalen aan voormalige medewerkers in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, zijn gestegen op 1 januari 2022. Dat is het gevolg van de indexering en een beslissing van de Nationale Arbeidsraad (NAR).

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

Een werkloze in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT, het vroegere brugpensioen) ontvangt boven op zijn werkloosheidsuitkering een bepaald bedrag van zijn ex-werkgever. Die bedrijfstoeslag wordt bepaald op het ogenblik waarop het SWT ingaat. Nadien wijzigt dat bedrag enkel nog bij een indexering of een jaarlijkse herwaardering door de Nationale Arbeidsraad

Indexering

Gebeurt er een indexering van de sociale uitkeringen (zoals de werkloosheidsvergoeding), dan volgt ook een aanpassing van de bedrijfstoeslag. De spilindex is overschreden in december 2021. Daardoor stijgen de sociale uitkeringen en dus ook de bedrijfstoeslagen met 2% in januari 2022.

Herwaardering

Om de groei van de lonen te volgen, kan de Nationale Arbeidsraad (NAR) ook nog een herwaardering van de bedrijfstoeslag doorvoeren. Die herwaardering gebeurt meestal bij het begin van het kalenderjaar.

Voor 2022 heeft de NAR beslist om een herwaarderingscoëfficiënt van 1,0026 toe te passen. Die totale herwaarderingscoëfficient geldt voor mensen die vóór 1 januari 2021 met SWT gingen. Voor mensen die na die datum met SWT gingen, wordt de herwaarderingscoëfficient pro rata berekend.

Sinds 1 januari 2022 moeten de bedrijfstoeslagen daarom aangepast worden, vóór indexatie, met deze formule:

  • referteloon van vóór1 januari 2021: vergoeding x 1,0026;
  • referteloon van 1ste kwartaal 2021: vergoeding x 1,00195;
  • referteloon van 2de kwartaal 2021: vergoeding x 1,0013;
  • referteloon van 3de kwartaal 2021: vergoeding x 1,00065;
  • referteloon van 4de kwartaal 2021: vergoeding x 1,0000 (geen aanpassing).

In 2022 bedraagt het maximumbedrag van het bruto refertemaandloon waarop de bedrijfstoeslag wordt berekend 4.359,59 euro.