My Liantis

Verloning personeel 28 oktober 2019

Bedrijfswagens duurder in 2020

Volgend jaar verandert de regelgeving rond bedrijfswagen. Zo kan je minder kosten fiscaal aftrekken én wil de overheid de aankoop van zogenaamde valse hybrides ontmoedigen. Hierdoor zullen de bedrijfswagens in 2020 duurder worden voor de werkgever.

Mobiliteitsvraagstuk

In een poging van de regering om het mobiliteitsvraagstuk op te lossen, volgen de veranderingen elkaar in sneltempo op. Met de invoering van de mobiliteitsvergoeding en het mobiliteitsbudget probeert de overheid al te zorgen voor een alternatief voor de wagen, maar nu richten ze ook hun pijlen op de bedrijfswagens zelf. Zo zullen de regels rond de fiscale aftrekbaarheid van autokosten veranderen vanaf het aanslagjaar 2021 (inkomstenjaar 2020). 

Minder fiscale aftrekbaarheid elektrische wagens

In de eerste plaats verdwijnt het aftrekpercentage van 120% voor elektrische auto’s. De kosten voor elektrische auto’s kan je als werkgever enkel nog voor 100% aftrekken.

Fiscale aftrekbaarheid afhankelijk van uitstoot

Daarnaast wil de regering ook de aankoop van vervuilende wagens ontmoedigen. Zo zal de fiscale aftrekbaarheid vanaf 1 januari 2020 bepaald worden door een formule op basis van de CO2-uitstoot en het brandstoftype.

Percentage fiscale aftrekbaarheid =  120% – (0,5 x CO2-uitstoot (g/km) x coëfficiënt)

In de formule bepaalt het type brandstof de coëfficiënt:

  • Dieselmotor: 1
  • Benzine en LPG: 0,95
  • Aardgas: 0,9

Deze nieuwe formule zal leiden tot een aftrekpercentage tussen de 50% en 100%. Voor de wagens die meer dan 200 g/km uitstoten, voorziet de overheid een uitzondering en kan het aftrekpercentage zakken tot slechts 40%.

Correctie bij ‘valse’ hybride wagens

De regering pakt ook de problematiek van de ‘valse hybrides’ aan. Uit de praktijk blijkt immers dat het werkelijke CO2-uitstootgehalte van bepaalde hybride voertuigen heel wat hoger ligt dan de theoretische uitstoot.

Heeft de elektrische batterij een capaciteit van minder dan 0,5 kWh per 100 kilogram of stoot de wagen meer dan 50 gram CO2 uit per kilometer? Dan komt er een correctie op de uitstoot. De fiscus legt in dat geval op om de uitstoot te nemen van een gelijkaardig model met een verbrandingsmotor. Bestaat er geen gelijkaardig model, dan moet je de CO2-uistoot van de hybride wagen vermenigvuldigen met factor 2,5.

Deze nieuwe regeling voor hybrides geldt vanaf 1 januari 2020, en zowel voor de fiscale aftrekbaarheid als voor de berekening van het belastbaar voordeel van de werknemer. De solidariteitsbijdrage die de werkgever moet betalen blijft voorlopig dezelfde.

Opgelet: deze wijzigingen gelden enkel voor voertuigen aangekocht, geleased of gehuurd vanaf 1 januari 2018. Voor de voertuigen aangekocht, geleased of gehuurd vóór 1 januari 2018 verandert er niets.

Spreek je boekhouder tijdig aan

Bespreek deze veranderingen zeker met je boekhouder. Samen met hem of haar kan je in kaart brengen wat de gevolgen zijn voor de fiscale aftrekbaarheid van je wagenpark. Heb je ook hybride wagens? Kijk dan zeker na of je onder de nieuwe, strengere regeling valt en breng ook je sociaal secretariaat hiervan op de hoogte.