My Liantis

Sociaal statuut 28 oktober 2021

Begrotingsakkoord: wat is de impact op jou als zelfstandige ondernemer?

Op 12 oktober 2021 bereikte de regering een akkoord over de federale begroting. In het akkoord staan ook heel wat nieuwe maatregelen die een impact hebben op jou als zelfstandige ondernemer. We wachten nog op verdere uitwerking en concrete timings, maar we vatten de belangrijkste nieuwigheden al voor je samen.

Sociale bijdragen

  • Een lager bijdragepercentage?

In de pers was er aandacht voor de geleidelijke afschaffing van de zogenaamde Bijzondere Bijdrage voor de Sociale Zekerheid (BBSZ) bij de werknemers. Dat was een extra sociale bijdrage die in 1994 is ingevoerd. Ook als zelfstandige betaal je sociale bijdragen. Het bedrag dat je betaalt is een percentage van het inkomen dat je als zelfstandige verdient. Wat minder bekend is, is dat er toen ook voor zelfstandigen een beperkte bijdrageverhoging is gekomen.

Als de BBSZ voor de werknemers nu geleidelijk wordt afgebouwd, zou men naar verluidt ook iets afdoen van dat aanvullende bijdragepercentage bij zelfstandigen. Maar de concrete modaliteiten zijn nog niet duidelijk. Hoeveel gaat eraf? En zal de vermindering voor alle zelfstandigen gelden? Daar zal de regering vermoedelijk nog berekeningen voor moeten laten uitvoeren.

  • Meer flexibiliteit bij het aanvragen van verminderde bijdragen

Je voorlopige bijdragen voor een bepaald jaar worden berekend op basis van je werkelijke inkomen van drie jaar geleden. Na drie jaar, wanneer de fiscus je werkelijke inkomen voor dat jaar kent en heeft doorgegeven aan je sociaal verzekeringsfonds, volgt dan een herziening van je voorlopige bijdragen die je drie jaar geleden betaalde.

Maar als je weet dat je inkomsten van het lopende jaar lager zullen liggen dan drie jaar geleden, dan kan je vragen om de bijdragen voorlopig te berekenen op een lager inkomen. Dat lager inkomen kan je niet zelf kiezen, je moet je baseren op een paar vastgelegde ‘verminderingsdrempels’.

Die verminderingsdrempels zouden nu worden afgeschaft. Daardoor zal je in de toekomst dus zelf kunnen bepalen op welk inkomen je voorlopige sociale bijdragen het beste worden berekend.

Lees meer over het aanpassen van je voorlopige sociale bijdragen.

Verbeterde uitkeringen

  • Hervorming van het overbruggingsrecht

Het overbruggingsrecht heeft tijdens de coronacrisis veel bekendheid verworven. Tijdens de crisis is het ‘crisis-overbruggingsrecht’ ingevoerd om getroffen zelfstandigen te ondersteunen. Dat crisis-overbruggingsrecht verdwijnt vanaf volgend jaar.

Daarnaast bestaat het gewone, ‘klassieke overbruggingsrecht’ ook al jaren. Dat is een uitkering voor zelfstandigen die zich in een moeilijke situatie bevinden zoals een faillissement, collectieve schuldenregeling, gedwongen stopzetting of economische moeilijkheden. Maar de toegangsvoorwaarden voor het overbruggingsrecht zijn streng. Zo mag je de uitkering onder andere niet combineren met een beroepsbezigheid. Door die strikte voorwaarden werd er tot nu toe niet veel gebruik van gemaakt.

De regering wil in de toekomst de toegangsvoorwaarden voor het klassieke overbruggingsrecht versoepelen. En om mensen te stimuleren om sneller weer aan het werk te gaan, zal ook de combinatie met een deeltijdse activiteit mogelijk worden. Maar ook in dit geval is het wachten op de precieze voorwaarden.

  • Hogere moederschapsuitkering

Kersverse zelfstandige moeders hebben na de geboorte van hun kind recht op 12 weken moederschapsrust. Bij de geboorte van een meerling komt daar een extra week bij. Op dit moment ontvang je als zelfstandige vrouw een uitkering van 514 euro per week bij voltijdse moederschapsrust. Dit bedrag zou stijgen tot 737 euro per week.

Re-integratie van langdurig zieken

De regering streeft naar een tewerkstellingsgraad van 80%. Om dat doel te bereiken, wil ze  iedereen die kan werken ook aan het werk krijgen. En daarvoor wordt onder andere naar de grote groep langdurig zieken gekeken.

Zoals bij de werknemers zouden ook arbeidsongeschikte zelfstandigen sneller worden aangesproken om na te gaan of opnieuw (gedeeltelijk) aan de slag gaan mogelijk is. Hiervoor worden onder meer zogenaamde ‘terug-naar-werk-coördinatoren’ ingezet.

Lees meer over arbeidsongeschiktheid als zelfstandige.

Wordt vervolgd…

De nieuwe maatregelen die voortkomen uit het begrotingsakkoord worden nog verder uitgewerkt. Liantis volgt dit natuurlijk voor je op. We brengen je op de hoogte zodra we over meer informatie beschikken.

Wil je meer weten over de impact van het akkoord op werkgevers? Lees dan ‘Begrotingsakkoord: wat is de impact op jou als werkgever?'