Belangrijke aanpassingen aan de vrijwilligerswet

Sinds 21 april 2019 gelden een aantal nieuwe regels rond het vrijwilligersstatuut. Ontdek hier de belangrijkste nieuwigheden.

2 minuten leestijd Sociaal statuut 27 mei 2019

Vrijwilligerswet

In de vrijwilligerswet staat duidelijk wat vrijwilligerswerk precies inhoudt, wie als vrijwilliger aan de slag mag en waar precies. Sinds 21 april 2019 gelden nieuwe regels die belangrijk zijn voor wie als vrijwilliger zijn steentje wil bijdragen.

Bestuurders

De aangepaste wet bepaalt dat personen die een bestuursmandaat vervullen, maar daar geen bezoldiging voor krijgen, ook onder de regelgeving van de vrijwilligerswet vallen. Vroeger was dat niet het geval.

Kostenvergoeding

Voortaan is er sprake van een kostenvergoeding in plaats van de gekende vergoeding. Hiermee wil de wetgever benadrukken dat de vrijwilliger de activiteiten onbezoldigd uitvoert en dat de vergoeding dus louter de gemaakte kosten terugbetaalt. Het kan gaan om een forfaitere of een reële kostenvergoeding.

Bijkomend heeft de vrijwilliger nu ook recht op een kostenvergoeding voor de gemaakte vervoerskosten. Deze kostenvergoeding is beperkt tot 2.000 kilometer per jaar. De vrijwilliger kan de grens van 2.000  kilometer wel overschrijden als hij als vrijwilligersactiviteit mensen vervoert.

De kostenvergoeding die de vrijwilliger ontvangt, is bovendien niet vatbaar voor beslag. De wetgever legt dit zo vast omdat de kostenvergoeding een loutere dekking is voor de kosten die de vrijwilliger heeft gemaakt en het dus niet om een inkomen gaat.

Discretieplicht

Daarnaast heeft de vrijwilliger sinds kort ook een discretieplicht of beroepsgeheim. De organisatie moet de betrokken  vrijwilliger er wel op wijzen in welke wettelijke situaties hij afstand moet doen van het beroepsgeheim.

Occasionele geschenken

De occasionele geschenken die de vrijwilligers ontvangen naar aanleiding van welbepaalde gebeurtenissen, zoals bijvoorbeeld het sinterklaasfeest of Kerstmis, worden niet mee in aanmerking genomen voor de berekening van de forfaitere of reële kostenvergoedingen.

Relevante artikels

Lees zeker ook ...