My Liantis

Personeelsbeleid 19 juni 2018

Belangrijke wijziging voor studenten onderworpen aan de inkomensnorm

De wetgever voert een belangrijke verandering door aan de kinderbijslagwetgeving voor studenten die onderworpen zijn aan de inkomensnorm. Die wijziging komt er naar aanleiding van de federale maatregel die studentenarbeid openstelde voor jongeren in een opleidingssysteem ‘alternerend leren/ werken’ én om een einde te stellen aan de ongelijke behandeling tussen voltijdse en deeltijdse studenten.

Wat houdt deze wijziging precies in?

Voor studenten die een alternerende opleiding volgen en studenten met een leerovereenkomst (en in ruimere zin alle deeltijdse studenten) worden de inkomsten uit een winstgevende activiteit in het kader van een studentenovereenkomst tijdens de maanden juli, augustus en september vrijgesteld. Vroeger was dit niet het geval.

Opgelet: deze vrijstelling geldt niet wanneer de student de lessen of de opleiding niet verderzet na de zomervakantie.

De verandering treedt retroactief in werking vanaf 1 juli 2017.

Toch recht op kinderbijslag

Werd uw kinderbijslag in het derde kwartaal 2017 geschorst omdat uw zoon of dochter het grensbedrag overschreed, en denkt u op basis van bovenstaande informatie toch recht te hebben op kinderbijslag?  Vraag dan een herziening van kinderbijslag aan via uw dossierbeheerder.