My Liantis

Personeelsbeleid 28 mei 2019

Belastbaar voordeel op goedkope leningen: referentierentevoeten 2018

Als werkgever kan je je medewerkers renteloze leningen of leningen met een lage rentevoet aanbieden. Naar jaarlijkse gewoonte publiceerde de overheid onlangs de nieuwe referentierentevoeten die bepalen hoe dit voordeel van alle aard belast wordt.

Renteloze leningen als voordeel van alle aard

Ondernemingen kunnen hun bedrijfsleider of medewerkers in het kader van een attractief verloningsbeleid de kans bieden om in te tekenen op goedkope of renteloze leningen. De fiscus beschouwt deze leningen als een voordeel van alle aard. Op dit voordeel zijn socialezekerheidsbijdragen en belastingen verschuldigd.

Belastbaar voordeel berekenen

Het belastbaar voordeel van een goedkope of renteloze lening is gelijk aan het verschil tussen een door de overheid bepaalde referentierentevoet en de effectieve rente die van toepassing is op de lening.

Elk jaar legt de overheid in een koninklijk besluit een nieuwe tabel met referentierentevoeten vast. Deze referentierentevoeten zijn telkens van toepassing op het voorgaande inkomstenjaar. De tabel die onlangs in het Belgisch Staatsblad verscheen, is bijvoorbeeld bepalend voor de berekening van voordelen van alle aard in inkomstenjaar 2018.

Referentierentevoeten voor 2018

Hypothecaire leningen met vaste rentevoet

 

Leningen gewaarborgd door een gemengde levensverzekering

1,80 %

Andere leningen

1,70 %

Niet-hypothecaire leningen met vaste looptijd

 

Leningen ter financiering van de aankoop van een wagen (maandelijks lastenpercentage)

0,05 %

Andere leningen (maandelijks lastenpercentage)

0,14 %

Niet-hypothecaire leningen zonder bepaalde looptijd

8,94 %

Wat met inkomstenjaar 2019?

Aan de hand van deze rentevoeten kan je enkel de voorlopige waarde bepalen van de in 2019 toegekende voordelen. De exacte percentages voor 2019 worden op hun beurt pas begin 2020 bekendgemaakt.