My Liantis

Personeelsbeleid 09 maart 2020

Belastbaar voordeel op goedkope leningen: referentierentevoeten 2019

Als werkgever kan je je medewerkers renteloze leningen of leningen met een lage rentevoet aanbieden. Naar jaarlijkse gewoonte publiceerde de overheid onlangs de nieuwe referentierentevoeten die bepalen hoe dit voordeel van alle aard belast wordt.

Renteloze leningen als voordeel van alle aard

Ondernemingen kunnen hun bedrijfsleider of medewerkers in het kader van een attractief verloningsbeleid de kans bieden om in te tekenen op goedkope of renteloze leningen. De fiscus beschouwt deze leningen als een voordeel van alle aard. Op dit voordeel zijn socialezekerheidsbijdragen en belastingen verschuldigd.

Belastbaar voordeel berekenen

Het belastbaar voordeel van een goedkope of renteloze lening is gelijk aan het verschil tussen een door de overheid bepaalde referentierentevoet en de effectieve rente die van toepassing is op de lening.

Elk jaar legt de overheid in een koninklijk besluit een nieuwe tabel met referentierentevoeten vast. Deze referentierentevoeten zijn telkens van toepassing op het voorgaande inkomstenjaar. De tabel die onlangs in het Belgisch Staatsblad verscheen, is bijvoorbeeld bepalend voor de berekening van voordelen van alle aard in inkomstenjaar 2019.

Hypothecaire leningen met vaste rentevoet

De referentierentevoet voor 2019 is bepaald op 1,70% voor de leningen waarvan de terugbetaling gewaarborgd is door een gemengde levensverzekering.

Voor alle andere hypothecaire leningen met een vaste rentevoet bedraagt de refentievoet 1,58%.

Niet-hypothecaire leningen met een vaste looptijd

De referentierentevoet voor een lening afgesloten in 2019 bedraagt 0,04% als ze dient om de aankoop van een wagen te financieren. In alle andere gevallen wordt het voordeel berekend op basis van een forfaitair maandelijks lastenpercentage van 0,12%.

Niet-hypothecaire leningen zonder een vaste looptijd

De referentierentevoet voor 2019 bedraagt 8,78%.

Referentierentevoeten voor 2019

Hypothecaire leningen met vaste rentevoet

 

Leningen gewaarborgd door een gemengde levensverzekering

1,70 %

Andere leningen

1,58 %

Niet-hypothecaire leningen met vaste looptijd

 

Leningen ter financiering van de aankoop van een wagen (maandelijks lastenpercentage)

0,04 %

Andere leningen (maandelijks lastenpercentage)

0,12 %

Niet-hypothecaire leningen zonder bepaalde looptijd

8,78 %

Wat met inkomstenjaar 2020?

Aan de hand van deze rentevoeten kan je enkel de voorlopige waarde bepalen van de in 2020 toegekende voordelen. De exacte percentages voor 2020 worden op hun beurt pas begin 2021 bekendgemaakt.