My Liantis

Personeelsbeleid 19 november 2019

Beperking Vlaamse doelgroepverminderingen ouderen en jongeren

Werf je als werkgever iemand aan, dan kan je onder bepaalde voorwaarden rekenen op een vermindering van je RSZ-bijdragen. Dat is nu bijvoorbeeld het geval bij oudere (55+) of jongere (-25) werknemers. Vanaf 1 januari 2020 gaat de Vlaamse regering echter snoeien in deze doelgroepverminderingen. Plan je binnenkort een aanwerving, dan kan het dus interessant zijn om dit nog vóór 1 januari te doen.

Leeftijdsvoorwaarde oudere werknemers binnenkort 58 jaar

In Vlaanderen bestaan doelgroepverminderingen voor zittende en voor niet-werkende, werkzoekende oudere werknemers. Momenteel moeten deze werknemers 55 jaar of ouder zijn om recht te geven op een vermindering van RSZ-bijdragen.

Deze leeftijdsvoorwaarde wijzigt vanaf 1 januari 2020 voor beide categorieën. Vanaf dan kan je enkel aanspraak maken op de doelgroepvermindering voor werknemers van 58 jaar of ouder.

Voorbeeld Werf je vanaf 1 januari 2020 een werknemer aan die 55, 56 of 57 jaar oud is, dan kan je niet langer gebruikmaken van dit voordeel. Ook voor zittende werknemers die na die datum de leeftijd van 55 jaar bereiken, kan je het voordeel niet langer inroepen.

Overgangsmaatregel oudere werknemers

Geniet je vóór 1 januari 2020 al een vermindering voor de tewerkstelling van een werknemer die 55, 56 of 57 jaar oud is? Dan mag je dit voordeel verder toepassen onder de voorwaarden zoals deze voor de wijziging van kracht zijn.

Heb je een werkzoekende van 55, 56 of 57 jaar aangeworven, die na acht kwartalen de leeftijd van 58 jaar nog niet heeft bereikt? Dan kan je, in afwachting van zijn of haar 58ste verjaardag, gebruikmaken van de vermindering voor zittende werknemers zoals deze vóór de wijziging van de regelgeving bestaat.

Vermindering voor middengeschoolde jongeren verdwijnt

Ook voor de aanwerving van een laag- of middengeschoolde jongere kan je momenteel in Vlaanderen onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op een doelgroepvermindering.

De vermindering voor middengeschoolde min-25-jarigen – dit zijn jongeren die op het moment van hun aanwerving niet beschikken over een diploma van het hoger onderwijs – wordt op 1 januari 2020 afgeschaft.

De vermindering voor laaggeschoolde jongeren blijft wel bestaan. Laaggeschoold wil zeggen dat de jongeren geen diploma hoger secundair onderwijs of een getuigschrift van het tweede jaar van de derde graad van het secundair onderwijs hebben.

Overgangsmaatregel jongere werknemers

Heb je al vóór 1 januari 2020 een middengeschoolde jongere werknemer in dienst en geniet je van de vermindering? Dan blijf je dit voordeel genieten voor de resterende duurtijd en onder de voorwaarden zoals deze voor de wijziging van kracht zijn.

Tip: wacht niet met aanwerven

Ben je van plan om binnenkort een werknemer aan te werven die tussen de 55 en 57 jaar oud is of een middengeschoolde min-25-jarige? Dan is het aangewezen om die tewerkstelling nog vóór 1 januari 2020 te laten aanvangen. Zo geniet je nog maximaal van de huidige regelgeving.