My Liantis

Ondernemen 02 februari 2021

Vrijstelling bedrijfsvoorheffing: opnieuw beperking tot 130 overuren

Zowel werkgevers als werknemers kunnen onder bepaalde voorwaarden een fiscaal voordeel genieten voor overuren waarvoor een wettelijke overwerktoeslag van 20, 50 of 100% van toepassing is:

  • Voor de werkgevers gaat het om een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing van 41,25% van het brutoloon dat als basis dient voor de berekening van het overloon (32,19% als het gaat over een wettelijke overurentoeslag van 20%).
  • Voor de werknemers gaat het om een echte vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing van 57,75% van het brutoloon dat als basis dient voor de berekening van het overloon (66,81% als het gaat over een wettelijke overurentoeslag van 20%).

Beperkt aantal overuren

De vrijstelling is beperkt tot 130 overuren per jaar en per werknemer.

In 2019 en 2020 werd deze grens opgetrokken naar 180 overuren per jaar en per werknemer. Deze tijdelijke verhoging zou in de loop van 2020 worden geëvalueerd, maar dat is nooit gebeurd.

Vanaf 2021 wordt de vrijstelling dus opnieuw beperkt tot 130 overuren per jaar en per werknemer.

Bouwsector en horeca

Voor de bouwsector lag de grens al langer vast op 180 overuren als de werkgever gebruik maakte van een elektronisch aanwezigheidsregistratiesysteem (EARS). Werkgevers in de bouw die gebruik maken van EARS kunnen in 2021 nog steeds genieten van de vrijstelling voor 180 overuren. Gebruiken zij dit systeem niet, dan geldt de grens van 130 overuren.

In de horeca ligt de grens voor de BV-vrijstelling op 360 overuren. Dit voordeel geldt wel enkel voor klassieke overuren en niet voor de goedkope overuren, een apart systeem binnen de sector.