My Liantis

Sociaal statuut 20 mei 2022

Betaal uitgestelde kwartalen tijdig om je sociale rechten te behouden

Tijdens de coronacrisis bood het betalingsuitstel zelfstandigen één jaar extra de tijd om hun sociale bijdragen te betalen. Aan kwartalen met een betalingsuitstel werden ook meteen sociale rechten gekoppeld, ook al waren de kwartalen nog niet betaald. De pensioendienst kende bijvoorbeeld al pensioenrechten toe aan kwartalen met een betalingsuitstel. Alleen als de uitgestelde sociale bijdragen binnen de verlengde termijn van één jaar betaald worden, kunnen de automatisch toegekende sociale rechten behouden blijven. Je hebt er dus alle belang bij om de betaaltermijn te respecteren.

Wat als de uitgestelde sociale bijdragen niet tijdig betaald worden?

1. Verlies van opgebouwde sociale rechten

Wie de kwartalen met een betalingsuitstel niet betaalt binnen de verlengde termijn van één jaar, verliest de automatisch toegekende sociale rechten voor deze kwartalen.

  • Een uitkering (zoals een uitkering van het ziekenfonds of vader- of moederschapsrust) die toegekend werd op basis van onbetaalde refertekwartalen met betalingsuitstel, zal teruggevorderd worden.
  • De pensioendienst kent geen pensioenrechten meer toe voor de onbetaalde kwartalen waardoor ze niet meer zullen meetellen voor het pensioenbedrag en de pensioenloopbaan.

Concrete gevolgen voor het (vervroegd) pensioen:

Zodra de pensioendienst bepaalde kwartalen uit de loopbaan schorst, heeft dit een mogelijke impact op het pensioenbedrag van de gepensioneerde en op de pensioenloopbaan van de zelfstandige die vervroegd met pensioen is of wil gaan:

  • Voor de gepensioneerde die de wettelijke pensioenleeftijd heeft bereikt, kan dit betekenen dat hij een lager pensioenbedrag zal ontvangen en dat hij een deel van het pensioen zal moeten terugbetalen.
  • Voor de vervroegd gepensioneerde kan dit betekenen dat de loopbaanvoorwaarde voor het vervroegd pensioen niet langer vervuld is. Zodra de loopbaan zonder de uitgestelde kwartalen niet lang genoeg meer is, zal de pensioendienst de betaling van het vervroegd pensioen onmiddellijk stopzetten én de reeds ontvangen pensioenbedragen terugvorderen.
  • Voor de zelfstandige die vervroegd met pensioen wil gaan, kan dit betekenen dat hij niet langer de loopbaanvoorwaarde vervult waardoor hij pas later met (vervroegd) pensioen zal kunnen gaan.

Tip: Ben je de uitgestelde betalingstermijn uit het oog verloren? De pensioendienst zal jouw pensioenbedrag en/of -datum herbekijken zodra de uitgestelde bijdragen én aangerekende wettelijke verhogingen (zie verder) toch nog betaald worden. Een rechtzetting is mogelijk vanaf de maand volgend op die van de laattijdige betaling. 

2. Wettelijke verhogingen 

Ten slotte moet je ook rekening houden met wettelijke verhogingen. Je krijgt een verhoging van 3% aangerekend op het onbetaalde deel van je uitgestelde sociale bijdragen. Elk kwartaal dat de bijdrage onbetaald blijft, komt daar een nieuwe verhoging van 3% bij. Op 1 januari wordt een eenmalige verhoging van 7% aangerekend op het onbetaald gebleven deel van de sociale bijdrage.

Meer informatie?

In My Liantis kun je nakijken voor welke kwartalen je een betalingsuitstel aanvroeg en wanneer je ten laatste moet betalen. Heb je nog vragen? Neem dan contact op met je vertrouwde klantenadviseur.