Betaald educatief verlof in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: op welke terugbetaling kan je rekenen?

Heb je werknemers in dienst die tijdens het schooljaar 2020-2021 een opleiding hebben gevolgd in het kader van betaald educatief verlof? Dan kan je rekenen op een terugbetaling van 21,30 euro per uur betaald educatief verlof dat je werknemer opnam.

2 minuten leestijd Personeelsbeleid 08 december 2021

Terugbetalingsaanvraag 

De aanvraag moet worden ingediend bij Brussel Economie en Werkgelegenheid voor de werknemers die zijn tewerkgesteld in je vestigingseenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Bij tewerkstelling in vestigingseenheden op het grondgebied van meerdere gewesten moet je bij elk betrokken gewest een aanvraag indienen.

Voor Brussel moet de aanvraag voor het schooljaar 2020-2021 ten vroegste op 1 september 2021 en uiterlijk op 31 januari 2022 worden ingediend.

De aanvraag moet elektronisch worden ingediend via het onlineplatform MijnBEW. Om dit platform te kunnen gebruiken, moet je een account aanmaken (wat via verschillende authenticatiemethodes mogelijk is).

Je moet het aanvraagformulier voor de terugbetaling invullen en een aantal documenten toevoegen (een bankattest ter authenticatie van de houder van de rekening die in de schuldvordering staat vermeld, een individuele fiche per werknemer, de nauwgezetheidsattesten …).

Goed om te weten

Het loon van de werknemer voor de bezoldigde uren betaald educatief verlof kan worden begrensd. Het maximaal bedrag voor het jaar 2021-2022 bedraagt 3.047 euro (voor het schooljaar 2020-2021 was dat 2.987 euro). Dit bedrag is van toepassing ongeacht het gewest waar de werknemer tewerkgesteld is.

Er werden verschillende maatregelen genomen om bepaalde toekenningsvoorwaarden van het BEV tijdens de coronaperiode te versoepelen. Het gaat bijvoorbeeld om de gelijkstelling van de uren afstandsonderwijs met uren daadwerkelijke aanwezigheid. Voor instellingen die niet zouden kunnen certificeren dat de uren afstandsonderwijs zijn gevolgd, worden deze uren geacht door de werknemer te zijn gevolgd en kunnen ze dus op het aanwezigheidsattest worden vermeld.

Wat kunnen we voor jou doen?

Liantis kan als erkend sociaal secretariaat de nodige stappen ondernemen om terugbetaling te vragen voor klanten die een schriftelijke aanvraag indienen.

 

Relevante artikels

Lees zeker ook ...