My Liantis

Verloning personeel 07 maart 2022

Betaald educatief verlof in het Waals Gewest: welke terugbetaling kan je krijgen? 

Heb je werknemers in dienst die tijdens het schooljaar 2020-2021 een opleiding hebben gevolgd in het kader van betaald educatief verlof? Als je een aanvraag indient bij de Forem, kan je rekenen op een terugbetaling van de loonkosten van de verlofdagen die je werknemer opnam. Die terugbetaling bedraagt 21,30 euro per opgenomen uur educatief verlof.  

Terugbetalingsaanvraag  

De aanvraag moet worden ingediend bij de Forem voor de werknemers die zijn tewerkgesteld in je vestigingseenheid in het Franstalig Waals Gewest. Bij tewerkstelling in vestigingseenheden op het grondgebied van meerdere gewesten moet je bij elk betrokken gewest een aanvraag indienen.   

Voor het Franstalig Waals Gewest moet de aanvraag voor het schooljaar 2020-2021 ten laatste op 31 maart 2022 worden ingediend.

De aanvraag moet per post worden ingediend.   

De in te vullen documenten om de aanvraag in te dienen (aangifte van schuldvordering, model van individuele fiche …) zijn beschikbaar op de website Congé-éducation payé (leforem.be). 

Goed om te weten  

Het loon van de werknemer voor de bezoldigde uren betaald educatief verlof kan worden begrensd. Het maximale bedrag voor het jaar 2021-2022 bedraagt 3.047 euro (voor het schooljaar 2020-2021 was dat 2.987 euro). Dat bedrag is van toepassing ongeacht het gewest waar de werknemer tewerkgesteld is.

Er werden verschillende maatregelen genomen om bepaalde toekenningsvoorwaarden van betaald educatief verlof tijdens de COVID-19-pandemie te versoepelen. Het gaat bijvoorbeeld om de gelijkstelling van de uren afstandsonderwijs met uren daadwerkelijke aanwezigheid. Voor instellingen die niet kunnen aantonen dat de uren afstandsonderwijs werden gevolgd, worden die uren geacht gevolgd te zijn door de werknemer waardoor ze dus op het aanwezigheidsattest worden vermeld.

Liantis sociaal secretariaat kan instaan voor de terugbetalingsaanvragen. Neem hiervoor contact op met je klantenadviseur.