My Liantis

Personeelsbeleid 01 april 2020

Betalingsuitstel voor de bedrijfsvoorheffing en RSZ-bijdragen

De overheid heeft nog enkele nieuwe, belangrijke maatregelen genomen om werkgevers te ondersteunen tijdens deze coronacrisis. Die maatregelen moeten helpen om deze moeilijke periode financieel te overbruggen.

Betalingsuitstel voor de bedrijfsvoorheffing

Je mag als werkgever de betaling van de bedrijfsvoorheffing voor de lonen van de maand maart op een later tijdstip uitvoeren. De overheid voorziet een uitstel tot 15 juni 2020.

Betalingsuitstel voor de RSZ-bijdragen

Naargelang je specifieke situatie, kan je mogelijk ook rekenen op een betalingsuitstel voor de sociale bijdragen.

Moet jij je onderneming verplicht en volledig sluiten door de coronacrisis?

Dan hoef je de resterende bijdrage van het eerste kwartaal en de bijdrage van het tweede kwartaal pas tegen 15 december 2020 te betalen.

Wij bepalen automatisch of jij tot deze categorie behoort, je hoeft hier zelf niets voor te ondernemen. Momenteel gaat het om deze sectoren: horeca, niet-essentiële handelszaken, kapperszaken, recreatie, cultuur en sport.

Koos je er zelf voor om je onderneming volledig te sluiten?

Ook dan kan je rekenen op een betalingsuitstel voor de resterende bijdrage van het eerste kwartaal en voor de bijdrage van het tweede kwartaal. Dat tot 15 december 2020.

Je moet hiervoor een model van verklaring op eer invullen via deze link. Zodra de verklaring op eer is ingevuld, regelt Liantis alles verder voor jou.

Kan je tijdens de coronacrisis blijven werken?

In dat geval voorziet de RSZ geen betalingsuitstel. De normale betalingstermijnen blijven gelden.

Extra hulp nodig?

Mocht je ondanks deze extra regeringsmaatregelen in het kader van corona alsnog problemen ondervinden om de bedrijfsvoorheffing of RSZ tijdig te betalen, dan kunnen we in overleg met je accountant of boekhouder een aangepaste regeling (zoals een afbetalingsplan) uitwerken. Neem hiervoor via e-mail contact op met je klantenadviseur of je accountant/boekhouder.

Op liantis.be/corona vind je meer informatie over de andere steunmaatregelen in het kader van de coronacrisis.