My Liantis

Sociaal statuut 20 februari 2020

Betalingsuitstel sociale bijdragen mogelijk naar aanleiding van de Brexit

Het Verenigd Koninkrijk is op 31 januari 2020 officieel uit de Europese Unie gestapt. Het uittredingsverdrag dat het Verenigd Koninkrijk met de Europese Unie afsloot voorziet een overgangsperiode tot en met 31 december 2020: tijdens de overgangsperiode blijft het Verenigd Koninkrijk de Europese regels verder toepassen.

Burgers, bedrijven en organisaties krijgen gedurende deze periode dus de tijd om zich voor te bereiden op de nieuwe regels die zullen gelden na afloop van de overgangsperiode. Over deze nieuwe regels moeten de EU en het VK nog onderhandelen.

Als jij nauwe handelsrelaties onderhoudt met het Verenigd Koninkrijk, kan je mogelijk zware (financiële) gevolgen ondervinden door de voorbereidingen die getroffen moeten worden voor de nieuwe regels die zullen gelden na afloop van de overgangsperiode. Daarom kan je, als zelfstandige in hoofdberoep of meewerkende partner (maxi-statuut), uitstel vragen voor de betaling van je voorlopige sociale bijdrage van het eerste en tweede kwartaal van 2020. Voor de betaling van een regularisatiebijdrage kan je geen uitstel vragen.

Binnen welke termijn moet je je sociale bijdragen dan betalen?

  • De bijdrage van het eerste kwartaal van 2020 moet je vóór 31 maart 2021 betalen.
  • De bijdrage van het tweede kwartaal van 2020 moet je vóór 30 juni 2021 betalen.

Hoe dien je een aanvraag in?

Wil je betalingsuitstel krijgen voor het eerste kwartaal van 2020, dan moet je dit ten laatste op 14 maart 2020 aanvragen. Voor het tweede kwartaal van 2020 moet je je aanvraag ten laatste indienen op 14 juni 2020.

Je kan het betalingsuitstel aanvragen per mail of per brief. Je aanvraag moet alvast de volgende informatie bevatten:

  • Naam, voornaam en woonplaats;
  • Naam en zetel van je bedrijf;
  • Ondernemingsnummer van je bedrijf.

In je aanvraag moet je vervolgens met bewijsstukken aantonen dat je voorbereidingen hebt getroffen met het oog op de periode na de overgangsperiode. Dergelijke voorbereidingen zijn bijvoorbeeld: de aanpassing van het aanbod van producten of diensten om verlies aan marktaandeel te compenseren, begeleiding of advies aangevraagd bijvoorbeeld bij het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen, onderzoek van douaneformaliteiten, afspraken gemaakt met logistieke partners om leveringen aan het Verenigd Koninkrijk tijdig verder te zetten, het opstellen van actieplannen.

Heeft het betalingsuitstel gevolgen voor je sociale rechten?

Op voorwaarde dat je je sociale bijdragen van het eerste en tweede kwartaal van 2020 binnen de verlengde termijnen betaalt, heeft het betalingsuitstel geen enkele negatieve invloed op je recht op uitkeringen of op je pensioenrechten.

Zijn er nog andere mogelijkheden?

Als je inkomsten dalen, kan je onder bepaalde voorwaarden ook een vermindering van je voorlopige bijdragen vragen. Dat kan via je klantenadviseur of eenvoudigweg via ons online portaal My Liantis.

Kom je de financiële klap maar moeilijk te boven, dan kom je mogelijk ook in aanmerking voor een vrijstelling van sociale bijdragen.