My Liantis

Accountancy en boekhouding 18 november 2021

Betalingsuitstel sociale bijdragen 2021: geen fiscale gevolgen voor VAPZ-premies en belastingkrediet

De premies die je als zelfstandige betaalt voor je vrij aanvullend pensioen (VAPZ) zijn fiscaal aftrekbaar als beroepskosten als je je sociale bijdragen op tijd betaalt. Betaal je je sociale bijdragen te laat, dan vervalt in normale omstandigheden dat voordeel. Wegens van de coronacrisis werd echter beslist om, net zoals in 2020, de aftrekbaarheid van de VAPZ-premies in 2021 los te koppelen van de betalingsvoorwaarde voor de sociale bijdragen.

VAPZ-premies toch fiscaal aftrekbaar

Concreet betekent het dat je de in 2021 betaalde VAPZ-premies toch mag aftrekken als beroepskosten wanneer je door de coronacrisis een betalingsuitstel aanvroeg voor je sociale bijdragen van het eerste, tweede, derde en vierde kwartaal van 2021.

Verkreeg je in 2021 een afbetalingsplan voor uitgestelde sociale bijdragen van 2020 dat je niet tijdig kon betalen? Weet dan dat ook het openstaande saldo binnen dit specifieke afbetalingsplan geen impact heeft op de aftrekbaarheid van je VAPZ-premies in 2021, op voorwaarde dat het afbetalingsplan strikt wordt nageleefd.

 

Ook voordeel belastingkrediet blijft behouden

Geniet je een belastingkrediet voor de aangroei van je eigen middelen? Normaal moet je dan bij je belastingaangifte kunnen aantonen dat je je sociale bijdragen hebt betaald. Maar ook hier geldt net zoals vorig jaar ook voor 2021 een uitzondering als je door de coronacrisis een betalingsuitstel voor je sociale bijdragen aanvroeg. Het belastingkrediet wordt ook in dat geval toegekend.