My Liantis

Sociaal statuut 17 september 2021

Betalingsuitstel voor zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden door de coronacrisis in 2021

Wie nog altijd financiële moeilijkheden ondervindt door de coronacrisis, kan nog op ondersteuning rekenen. De regering besliste namelijk dat je de betaling van je sociale bijdragen voor het derde en vierde kwartaal met een jaar kan uitstellen. Naast de corona-vrijstelling is dit een tweede coronamaatregel die wordt verlengd voor de laatste twee kwartalen van 2021.

Om welke bijdragen gaat het?

Het uitstel van betaling is voorzien voor alle zelfstandigen en heeft betrekking op:

 • de voorlopige sociale bijdragen van het derde en vierde kwartaal van 2021;
 • de regularisatiebijdragen die verschuldigd zijn voor het bijdragejaar 2018, 2019 of 2020 en die vervallen op 30 september 2021 of op 31 december 2021.

Als je het betalingsuitstel aanvraagt, dan heb je een jaar extra de tijd om je sociale bijdragen te vereffenen.

 • Het derde kwartaal 2021 en de regularisatiebijdragen met vervaldatum 30 september 2021 betaal je uiterlijk op 30 september 2022.
 • Het vierde kwartaal 2021 en de regularisatiebijdragen met vervaldatum 31 december 2021 betaal je uiterlijk op 15 december 2022.

Let wel op: respecteer je de betalingstermijnen niet, dan zullen je verhogingen wegens laattijdige betaling worden aangerekend. 

Heb je een kwartaal- of regularisatiebijdrage al betaald die in aanmerking komt voor een betalingsuitstel? Dan kan je hiervoor geen betalingsuitstel meer krijgen.

Hoe dien je je aanvraag in?

Dien je aanvraag snel en eenvoudig in via ons online platform My Liantis

Heb je nog geen toegang tot My Liantis? Registreer je dan met behulp van jouw eID of itsme-app. Op basis van je e-mailadres wordt automatisch een gebruikersnaam aangemaakt.

Je kan het uitstel eventueel ook per e-mail of brief aanvragen, maar hou er rekening mee dat het dan langer zal duren. Stuur jouw aanvraag in dat geval naar jouw persoonlijke klantenadviseur en zorg dat hij zeker de volgende zaken bevat:

 • je naam en voornaam
 • je woonplaats
 • de naam en zetel van je bedrijf
 • het ondernemingsnummer van je bedrijf
 • motivatie: duidelijke toelichting over de moeilijkheden die je hebt door de coronacrisis

Deadline voor je aanvraag

Wil je gebruikmaken van het betalingsuitstel? Dien je aanvraag dan tijdig in:

 • Vóór 15 december 2021 voor het vierde kwartaal van 2021 en de regularisatiebijdragen die vervallen op 31 december 2021.
 • Het is niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen voor het derde kwartaal van 2021 of voor de regularisatiebijdragen die vervallen op 30 september 2021.

Heeft het betalingsuitstel gevolgen voor je sociale rechten?

Het betalingsuitstel zal geen enkele negatieve invloed hebben op je recht op uitkeringen of op je pensioenrechten, op voorwaarde dat je sociale bijdragen voor de betreffende kwartalen binnen de verlengde termijnen zijn betaald.

Zijn er nog andere mogelijkheden?

Wanneer je inkomsten dalen, kan je onder bepaalde voorwaarden ook een vermindering van je voorlopige bijdragen vragen. Dat kan via je klantenadviseur of eenvoudigweg via ons online portaal My Liantis

Kom je de financiële klap maar moeilijk te boven, dan kom je in 2021 mogelijk ook in aanmerking voor een vrijstelling van sociale bijdragen

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met je persoonlijke klantenadviseur.