My Liantis

Sociaal statuut 31 januari 2022

Betalingsuitstel voor zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden door de coronacrisis

Wie in 2022 nog altijd financiële moeilijkheden ondervindt door de coronacrisis, kan verder op ondersteuning rekenen. De regering besliste namelijk dat je de betaling van je sociale bijdragen voor het eerste kwartaal van 2022 met een jaar kan uitstellen.

Wie kan het betalingsuitstel aanvragen?

Het betalingsuitstel voor het eerste kwartaal van 2022 is enkel voorzien voor twee categorieën van zelfstandigen die nog steeds een grote impact ondervinden van de coronacrisis. Je komt in aanmerking als:

  1. je actief bent in een sector die door de overheid verplicht moet sluiten tijdens het eerste kwartaal van 2022 (raadpleeg de lijst van verplicht gesloten sectoren gedurende het eerste kwartaal);
  2. je omzet in het vierde kwartaal van 2021 minstens 40% is gedaald in vergelijking met het vierde kwartaal van 2019. Ben je verplicht gesloten, dan hoef je geen omzetdaling aan te tonen.

Om welke bijdragen gaat het?

Het uitstel van betaling heeft betrekking op:

  • de voorlopige sociale bijdragen van het eerste kwartaal van 2022;
  • de regularisatiebijdragen die verschuldigd zijn voor het bijdragejaar 2018, 2019 of 2020 en die vervallen op 31 maart 2022.

Wordt je aanvraag voor het betalingsuitstel goedgekeurd, dan schuift de betalingstermijn één jaar op en betaal je je sociale bijdrage dus vóór 31 maart 2023. Respecteer deze nieuwe betalingstermijn om verhogingen wegens laattijdige betaling te vermijden.

 Je kan geen uitstel aanvragen als je de bijdragen al hebt betaald.

Hoe dien je je aanvraag in?

Dien je goed gemotiveerde aanvraag in via ons online platform My Liantis. Als je onder één van de verplicht gesloten sectoren valt, vermeld dan duidelijk in welke specifieke sector je actief bent. Ben je niet verplicht gesloten, maar is je omzet gedaald? Noteer dan je omzetcijfers en voeg bewijsstukken toe die de omzetdaling duidelijk staven. Daarnaast moet uit je aanvraag blijken dat je omzetdaling een gevolg is van de coronacrisis.

Heb je nog geen toegang tot My Liantis? Registreer je dan met behulp van jouw eID of itsme-app. Op basis van je e-mailadres wordt automatisch een gebruikersnaam aangemaakt.

Je kan het uitstel eventueel ook aanvragen aan de hand van dit formulier, maar hou dan rekening met een langere verwerkingstijd.

Deadline voor je aanvraag

Dien je aanvraag vóór 15 maart 2022 in.

Heeft het betalingsuitstel gevolgen voor je sociale rechten?

Het betalingsuitstel zal geen enkele negatieve invloed hebben op je recht op uitkeringen of op je pensioenrechten, op voorwaarde dat je sociale bijdragen voor de betreffende kwartalen binnen de verlengde termijnen zijn betaald.

Het betalingsuitstel kan wél een invloed hebben op de fiscale aftrekbaarheid van je premies die je betaalt voor het Vrij Aanvullend Pensioen (VAPZ). 

Zijn er nog andere mogelijkheden?

Wanneer je inkomsten dalen, kan je onder bepaalde voorwaarden ook een vermindering van je voorlopige bijdragen vragen. Dat kan via je klantenadviseur of eenvoudigweg via ons online portaal My Liantis

Kom je de financiële klap maar moeilijk te boven, dan kom je mogelijk ook in aanmerking voor een vrijstelling van sociale bijdragen

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met je persoonlijke klantenadviseur.