My Liantis

Sociaal statuut 02 april 2020

Betalingsuitstel voor zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden door het coronavirus

Alle zelfstandigen kunnen een uitstel van betaling vragen voor hun sociale bijdragen wanneer zij moeilijkheden ondervinden door het coronavirus.

Wie?

Sinds 16 maart 2020 mag elke zelfstandige een betalingsuitstel aanvragen.

Om welke bijdragen gaat het?

Het uitstel van betaling heeft betrekking op:

  • De voorlopige sociale bijdragen van het eerste en tweede kwartaal van 2020.
  • Regularisatiebijdragen die verschuldigd zijn voor het bijdragejaar 2018 en die op 31 maart, 30 juni of 30 september 2020 zouden moeten zijn betaald.

De betalingstermijnen zien er dan als volgt uit:

  • Betaling bijdrage voor het eerste kwartaal van 2020 en van regularisatiebijdragen die verschuldigd waren op 31 maart 2020: uiterlijk vóór 31 maart 2021.
  • Betaling bijdrage voor het tweede kwartaal van 2020 en van regularisatiebijdragen die verschuldigd waren op 30 juni en 30 september 2020: uiterlijk vóór 30 juni 2021.

Wie zijn sociale bijdrage van een bepaald kwartaal al heeft betaald, kan geen uitstel van betaling krijgen voor dat kwartaal.

Deadline: 15 juni 2020

Wil je als zelfstandig ondernemer uitstel van betaling, dan moet je de aanvraag vóór 15 juni 2020 indienen. Er bestaat geen specifiek aanvraagformulier. Je aanvraag kan per mail of brief naar je persoonlijke klantenadviseur worden gestuurd en moet zeker volgende zaken bevatten:

  • je naam en voornaam
  • je woonplaats
  • de naam en zetel van je bedrijf
  • het ondernemingsnummer van je bedrijf

Heeft het betalingsuitstel gevolgen voor je sociale rechten?

Het betalingsuitstel zal geen enkele negatieve invloed hebben op je recht op uitkeringen of op je pensioenrechten, op voorwaarde dat je sociale bijdragen voor de betreffende kwartalen binnen de verlengde termijnen zijn betaald.

Zijn er nog andere mogelijkheden?

Wanneer je inkomsten dalen, kan je onder bepaalde voorwaarden ook een vermindering van je voorlopige bijdragen vragen. Dat kan via je klantenadviseur of eenvoudigweg via ons online portaal My Liantis.

Kom je de financiële klap maar moeilijk te boven, dan kom je mogelijk ook in aanmerking voor een vrijstelling van sociale bijdragen. Andere maatregelen die je kan nemen om de impact van het coronavirus te beperken, lees je op www.liantis.be/corona.