My Liantis

Sociaal statuut 27 januari 2021

Betalingsuitstel voor zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden door het coronavirus in 2021

Alle zelfstandigen kunnen een uitstel van betaling vragen voor hun sociale bijdragen wanneer zij moeilijkheden ondervinden door het coronavirus.

Om welke bijdragen gaat het?

Het uitstel van betaling heeft betrekking op:

 • De voorlopige sociale bijdragen van het eerste en tweede kwartaal van 2021.
 • Regularisatiebijdragen die verschuldigd zijn voor het bijdragejaar 2019 en die vervallen op 31 maart 2021 en op 30 juni 2021.
 • Regularisatiebijdragen die verschuldigd zijn voor het bijdragejaar 2018 en die vervallen op 31 maart 2021 en op 30 juni 2021.

De betalingstermijnen zien er dan als volgt uit:

 • Betaling bijdrage voor het eerste kwartaal van 2021 en van regularisatiebijdragen die verschuldigd zijn op 31 maart 2021: uiterlijk vóór 31 maart 2022.
 • Betaling bijdrage voor het tweede kwartaal van 2021 en van regularisatiebijdragen die verschuldigd zijn op 30 juni 2021: uiterlijk vóór 30 juni 2022.

Je kan geen uitstel van betaling krijgen voor een kwartaal of regularisatiebijdrage die je al hebt betaald.

Vroeg je het betalingsuitstel aan, maar respecteer je de betalingstermijnen van 31 maart en 30 juni 2022 niet, dan zijn er verhogingen wegens laattijdige betaling verschuldigd.

Hoe dien je je aanvraag in?

Je zal je aanvraag vanaf de tweede helft van februari snel en eenvoudig kunnen indienen via jouw online platform My Liantis. We houden je verder op de hoogte van de precieze datum waarop je je aanvraag zal kunnen indienen.

Heb je nog geen toegang tot My Liantis? Registreer je dan met behulp van jouw eID of itsme-app. Op basis van je e-mailadres wordt automatisch een gebruikersnaam aangemaakt.

Je kan het uitstel eventueel ook per e-mail of brief aanvragen, maar hou er rekening mee dat het dan langer zal duren. Stuur jouw aanvraag in dat geval naar jouw persoonlijke klantenadviseur en zorg dat hij zeker de volgende zaken bevat:

 • je naam en voornaam
 • je woonplaats
 • de naam en zetel van je bedrijf
 • het ondernemingsnummer van je bedrijf
 • motivatie: duidelijke toelichting over de moeilijkheden die je hebt door de coronacrisis

Deadline voor je aanvraag

Wil je als zelfstandig ondernemer uitstel van betaling, dan moet je tijdig je aanvraag indienen:

 • Vóór 15 maart 2021: eerste kwartaal 2021 en regularisatiebijdrage van 2018 of 2019 die vervalt op 31 maart 2021
 • Vóór 15 juni 2021: tweede kwartaal 2021 en regularisatiebijdrage van 2018 of 2019 die vervalt op 30 juni 2021.

Heeft het betalingsuitstel gevolgen voor je sociale rechten?

Het betalingsuitstel zal geen enkele negatieve invloed hebben op je recht op uitkeringen of op je pensioenrechten, op voorwaarde dat je sociale bijdragen voor de betreffende kwartalen binnen de verlengde termijnen zijn betaald.

Zijn er nog andere mogelijkheden?

Wanneer je inkomsten dalen, kan je onder bepaalde voorwaarden ook een vermindering van je voorlopige bijdragen vragen. Dat kan via je klantenadviseur of eenvoudigweg via ons online portaal My Liantis

Heb je momenteel nog geen toegang tot My Liantis? Registreer je dan op liantis.be/myliantis met behulp van je eID of itsme-app. Op basis van je e-mailadres wordt automatisch een gebruikersnaam aangemaakt. Lukt dit niet? Dan kan je met je vragen steeds terecht op onze support pagina.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met je persoonlijke klantenadviseur.

Kom je de financiële klap maar moeilijk te boven, dan kom je in 2021 mogelijk ook in aanmerking voor een vrijstelling van sociale bijdragen. Op deze pagina vind je ook andere maatregelen die je kan nemen om de impact van het coronavirus te beperken.