My Liantis

Sociaal statuut 21 september 2020

Betalingsuitstel voor zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden door het coronavirus

Alle zelfstandigen kunnen een uitstel van betaling vragen voor hun sociale bijdragen wanneer zij moeilijkheden ondervinden door het coronavirus.

Om welke bijdragen gaat het?

Het uitstel van betaling heeft betrekking op:

 • De voorlopige sociale bijdragen van het eerste tot en met het vierde kwartaal van 2020.
 • Regularisatiebijdragen die verschuldigd zijn voor het bijdragejaar 2018 en die in de loop van 2020 zouden moeten zijn betaald.

De betalingstermijnen zien er dan als volgt uit:

 • Betaling bijdrage voor het eerste kwartaal van 2020 en van regularisatiebijdragen die verschuldigd waren op 31 maart 2020: uiterlijk vóór 31 maart 2021.
 • Betaling bijdrage voor het tweede kwartaal van 2020 en van regularisatiebijdragen die verschuldigd waren op 30 juni 2020: uiterlijk vóór 30 juni 2021.
 • Betaling bijdrage voor het derde kwartaal van 2020 en van regularisatiebijdragen die verschuldigd waren op 30 september 2020: uiterlijk vóór 30 september 2021.
 • Betaling bijdrage voor het vierde kwartaal van 2020 en van regularisatiebijdragen die verschuldigd waren op 31 december 2020: uiterlijk vóór 15 december 2021. Let op, dus niet tegen 31 december 2021.

Wie zijn sociale bijdrage van een bepaald kwartaal of de regularisatiebijdrage voor 2018 al heeft betaald, kan geen uitstel van betaling krijgen voor dat kwartaal of de regularisatiebijdrage.

Vroeg je het betalingsuitstel aan, maar respecteer je de betalingstermijnen van 31 maart, 30 juni, 30 september en 15 december 2021 niet, dan zijn er verhogingen wegens laattijdige betaling verschuldigd.

Deadline voor je aanvraag

Wil je als zelfstandig ondernemer uitstel van betaling, dan moet je een aanvraag indienen voor 15 december 2020.

Hoe dien je je aanvraag in?

Dat kan op verschillende manieren. De snelste en eenvoudigste optie is via jouw online platform My Liantis. Log in, kies voor ‘Mijn sociaal statuut’ en klik op de knop ‘Aanvraag betalingsuitstel’. Je kan vervolgens kiezen voor welke periode(n) je het uitstel wil aanvragen.

Heb je nog geen toegang tot My Liantis? Registreer je dan met behulp van jouw eID of itsme-app. Op basis van je e-mailadres wordt automatisch een gebruikersnaam aangemaakt.

Je kan het uitstel eventueel ook per e-mail of brief aanvragen, maar hou er rekening mee dat het dan iets langer kan duren. Stuur jouw aanvraag in dat geval naar jouw persoonlijke klantenadviseur en zorg dat hij zeker de volgende zaken bevat:

 • je naam en voornaam
 • je woonplaats
 • de naam en zetel van je bedrijf
 • het ondernemingsnummer van je bedrijf
 • motivatie: verklaring getroffen te zijn door de coronacrisis

Heeft het betalingsuitstel gevolgen voor je sociale rechten?

Het betalingsuitstel zal geen enkele negatieve invloed hebben op je recht op uitkeringen of op je pensioenrechten, op voorwaarde dat je sociale bijdragen voor de betreffende kwartalen binnen de verlengde termijnen zijn betaald.

Zijn er nog andere mogelijkheden?

Wanneer je inkomsten dalen, kan je onder bepaalde voorwaarden ook een vermindering van je voorlopige bijdragen vragen. Dat kan via je klantenadviseur of eenvoudigweg via ons online portaal My Liantis

Heb je momenteel nog geen toegang tot My Liantis? Registreer je dan op liantis.be/myliantis met behulp van je eID of itsme-app. Op basis van je e-mailadres wordt automatisch een gebruikersnaam aangemaakt. Lukt dit niet? Dan kan je met je vragen steeds terecht op onze support pagina.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met je persoonlijke klantenadviseur.

Kom je de financiële klap maar moeilijk te boven, dan kom je mogelijk ook in aanmerking voor een vrijstelling van sociale bijdragen. Andere maatregelen die je kan nemen om de impact van het coronavirus te beperken, lees je op www.liantis.be/corona.