My Liantis

Personeelsbeleid 19 oktober 2021

Brexit: Britten moeten M- of N-kaart uiterlijk op 31 december 2021 aanvragen

Eén van de gevolgen van de Brexit is dat sinds 1 januari 2021 Britse onderdanen niet langer zonder een tewerkstellingstoelating aan de slag kunnen in België en – bij uitbreiding – in de Europese Unie. Hetzelfde principe geldt ook voor onderdanen van de Europese Unie die in het Verenigd Koninkrijk willen werken. Op deze regel bestaat wel een uitzondering voor de zogenaamde ‘begunstigden van het terugtrekkingsakkoord’. Hoe zat dat ook alweer?

Wie zijn de ‘begunstigden van het Terugtrekkingsakkoord’?

De ‘begunstigden van het Terugtrekkingsakkoord’ zijn Britse onderdanen die uiterlijk op 31 december 2020 al beroepsmatig actief waren op Belgisch grondgebied. Ook Belgen die op diezelfde datum al actief waren op Brits territorium behoren tot die begunstigden.

Wat betekent dit statuut?

De begunstigden van het Terugtrekkingsakkoord kunnen verder in hun gebruikelijke werkland blijven werken, en dit zonder een arbeidsvergunning, gecombineerde vergunning of beroepskaart. Een Brit die uiterlijk op 31 december 2020 al in België werkte als werknemer, zal dit dus na die datum kunnen blijven doen zonder tewerkstellingstoelating.

Automatisch toegekend?

Je medewerker krijgt het statuut niet automatisch toegekend. Britten die hier wonen, moeten dit statuut aanvragen bij het gemeentebestuur van hun woonplaats. Britten die hier werken maar buiten België wonen (grensarbeiders), moeten hun aanvraag indienen bij het gemeentebestuur van de plaats waar ze gewoonlijk werken. Na de aanvraag krijgen Britten die hier wonen een M-kaart. Britten die hier niet wonen maar wel werken, krijgen een N-kaart.

Tot welke datum aanvragen?

Die M- of N-kaarten moeten Britse werknemers vóór 1 januari 2022 aanvragen. Ter vergelijking: voor Belgen die in het Verenigd Koninkrijk werken en begunstigden zijn van het Terugtrekkingsakkoord, lag die deadline al op 30 juni 2021.

De Belgische overheid heeft in principe alle Britten die in aanmerking komen voor dit statuut persoonlijk en schriftelijk verwittigd dat ze een aanvraag moeten doen. Maar er kunnen natuurlijk personen door de mazen van het net glippen (als ze bijvoorbeeld per toeval geen brief gekregen hebben).

Wat als je Britse medewerker het statuut niet tijdig aanvroeg?

Vraagt je Britse medewerker dit statuut niet uiterlijk op 31 december 2021 aan? Dan verliest de Brit zijn gunstbehandeling. Hij wordt dan gelijkgeschakeld met een Brit die geen begunstigde van het Terugtrekkingsakkoord is. Dit betekent dat hij een tewerkstellingstoelating nodig heeft om hier te mogen werken. Belangrijk om te weten is dat een Britse onderdaan pas een tewerkstellingstoelating krijgt als hij aan strikte voorwaarden voldoet.

In bepaalde specifieke omstandigheden kan de Britse medewerker ook na 31 december 2021 nog zijn M- of N-kaart bekomen. Maar dan moet hij bewijzen waarom het voor hem onmogelijk was om zijn aanvraag tijdig te doen.  

Belangrijk om te onthouden voor jou als werkgever

Als je werknemers met de Britse nationaliteit in dienst hebt, dan vraag je hen het best nu al of ze over een M- of een N-kaart beschikken. Als ze dit document nog niet hebben en begunstigden zijn van het Terugtrekkingsakkoord, dan moeten ze zo snel mogelijk langsgaan bij het aangewezen gemeentebestuur.

Gebeurt die aanvraag niet vóór 1 januari 2022, dan kan je jouw Britse werknemer alleen maar verder tewerkstellen als je voor hem een tewerkstellingstoelating gekregen hebt.